Uitbreiding U CREATE: betere vormgeving van de zorg

Zes creatieve mkb-bedrijven met een focus op zorg en welzijn hebben zich op 16 januari jl. aangesloten bij U CREATE, Centre of Expertise Future Health Design. Samen willen de partijen zich inzetten voor een betere vormgeving van toekomstige zorg. U CREATE is een initiatief van Hogeschool Utrecht en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

De zes nieuwe deelnemers aan U CREATE zijn de Utrechtse bureaus Greenberry, Gainplay Studio, Design Innovation Group, Ideate uit Amersfoort, het Amsterdamse IJsfontein en Panton uit Deventer.

Dokter en designer

Walter Amerika, directeur van U CREATE is verheugd dat de bureaus de samenwerking met het expertisecentrum en met elkaar zijn aangegaan: “De crossover tussen de creatieve industrie en de zorg- en welzijnssector wordt zo steeds sterker en dat is van belang, omdat de nadruk te lang heeft gelegen op technologie als aanjager van zorginnovatie. Maar als die technologie niet aansluit bij de verwachting en belevingswereld van eindgebruikers, zijn nieuwe producten en diensten op voorhand gedoemd te mislukken. Dokter en designer moeten dus vanaf het begin al met elkaar samenwerken.”

Empathie als criterium

Elk van de zes bureaus heeft een bijzondere expertise in zorg en welzijn. Wat de betrokken bureaus verbindt, is dat zij in de afgelopen jaren vele private organisaties en bedrijven ondersteunden in de transitie naar een digitale en meer servicegerichte dienstverlening. Maar nog belangrijker is volgens U CREATE dat zij “naast efficiëntie en effectiviteit vooral empathie als designcriterium hanteren. Dit uitgangspunt sluit geheel aan bij de filosofie van U CREATE dat mensen niet op zoek zijn naar innovatie in hun dagelijkse bestaan, maar gezond willen opgroeien, gebalanceerd willen leven, gelukkig oud willen worden en waardig willen sterven.”

Over U CREATE

U CREATE is het Centre of Expertise voor Future Health Design: de crossover tussen de creatieve industrie en de zorg- en welzijnssector. Het verbindt publieke en private partijen via innovatie-, kennis- en talentprogramma’s. U CREATE is een initiatief van de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Utrecht, Rabobank en Ordina.

Deel dit artikel