Tweede plaats en vier topopleidingen voor HU in Keuzegids Masters 2019

mastergids

Hogeschool Utrecht (HU) doet het goed in de Keuzegids Masters. Met een gestegen totaalscore en vier topopleidingen neemt de HU de tweede plaats in op de ranglijst van grote hogescholen. Collegevoorzitter Jan Bogerd: “De Keuzegids stelt dat wie een hbo-master wil doen, bij ons goed zit. Daar zijn we trots op. We werken hard aan flexibel onderwijs met een goede aansluiting op de arbeidsmarkt, verrijkt door ons praktijkgericht onderzoek. De scores in de Keuzegids Masters reflecteren onze inspanningen en dat is een compliment voor alle betrokken docenten, ondersteuners en onderzoekers. Maar bovenal: voor onze masterstudenten.”

Met 63 punten in de Keuzegids Masters 2019 scoort Hogeschool Utrecht beter dan vorig jaar (61,5), ook in vergelijking met de universitaire masteraanbieders. Met de totaalscore neemt de HU - net als vorig jaar - de tweede plaats in van de vijf grote masteraanbieders in het hbo; slechts een half punt achter de HAN en gevolgd door Fontys, Hogeschool Rotterdam en Hanzehogeschool Groningen.

Topopleidingen

Een andere kwaliteitsindicatie in de Keuzegids Masters is het aantal Topopleidingen van een hogeschool. Het predicaat Topopleiding betekent dat de opleiding volgens de gids tot de beste van Nederland behoort in zijn vakgebied. Het aantal topopleidingen van de HU stijgt van drie naar vier, terwijl het aantal Topopleidingen landelijk juist een dalende trend laat zien. De HU Topopleidingen in de Keuzegids Masters 2019 zijn: Project Management, Innovatie Zorg en Welzijn, Physician Assistant en Forensisch Sociale Professional.

Geen selectief deurbeleid

De Keuzegids signaleert dat masteropleidingen met een selectief deurbeleid niet beter worden beoordeeld dan masters waar je met de juiste vooropleiding meteen binnenkomt. De HU kiest er nadrukkelijk voor geen selectief deurbeleid te voeren. “Als je kan studeren en werken en je hebt alle toelatingspapieren, dan ben je welkom bij de HU. Onderwijs is een belangrijke sociale voorziening. Het biedt mensen de beste kans op werk en daarmee op een plaats in onze maatschappij. Het is dus belangrijk mensen in al hun diversiteit goed onderwijs te kunnen geven”, aldus collegevoorzitter Jan Bogerd. “Diversiteit is bovendien nodig om de uitdagingen waar onze maatschappij voor staat, aan te kunnen gaan. Verstedelijking, klimaatverandering, robotisering: diversiteit zorgt voor nieuwe perspectieven, discussies, onverwachte ideeën. We leren van elkaars verschillen, niet van onze overeenkomsten.”

Over de Keuzegids

De Keuzegids Masters is een van een serie ranglijsten waarin het onderwijs op Nederlandse universiteiten en hogescholen wordt beoordeeld. Deze ranglijsten baseren zich grotendeels op de mening van studenten via de Nationale Studenten Enquête (NSE) en in mindere mate op oordelen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO. Opvallend is dat veel bacheloropleidingen van de HU in deze ranglijsten afgelopen jaar kritiek kregen, terwijl de masterstudenten over het algemeen dus stukken tevredener zijn. Benieuwd naar de verdere scores van de HU en haar masters? Bekijk de Keuzegids Masters 2019 (toegang enkel bij inloggen in een HU-omgeving).

Foto: Corne Clemens

Deel dit artikel