Studenten gaan preventieve gezondheidschecks in de wijk uitvoeren

Studenten van een gezondheidszorgopleiding krijgen niet alleen les in hun specialisme, zoals Mondzorg of Optometrie, ze leren ook hoe ze preventieve zorg kunnen leveren en hoe ze daarin kunnen samenwerken met andere zorgprofessionals. Daarom zijn studenten en docenten van gezondheidszorgopleidingen van Hogeschool Utrecht, bij wijze van pilot, in 2018 gezondheidsadvies gaan geven aan burgers. Het ging om studenten van de opleidingen Huidtherapie, Mondzorgkunde, Tandprothetiek, Optometrie, Orthoptie, Logopedie, Farmakunde, Fysiotherapie en Oefentherapie Cesar. Het initiatief werd goed onthaald: deelnemers, studenten, docenten en partners in de wijk waren erg enthousiast. Sindsdien komen vanuit de regio verschillende aanvragen voor preventieve gezondheidschecks bij de opleidingen binnen. Bij opleidingen is hierdoor de wens ontstaan om het uitvoeren van preventieve gezondheidschecks in de wijk duurzaam in hun onderwijsprogramma's op te nemen.

Echte situatie, buiten de zorgsetting

Wieke van Boxtel, onderzoeker aan het lectoraat innovatie in de preventieve zorg, gaat samen met het projectteam en de opleidingen onderzoeken hoe deze onderwijsvorm in het onderwijs te implementeren is. “Doordat studenten leren in de samenleving, dragen ze actief bij aan maatschappelijke uitdagingen. Hierbij leren zij hoe ze gezondheidsbevordering kunnen toepassen in een echte situatie buiten de zorgsetting en worden zij uitgedaagd om samen complexe vraagstukken op te lossen.” Van Boxtel onderzoekt ook wat de meerwaarde van dit praktijkonderwijs is voor de burgers. Met de inzichten die dit oplevert, kijkt ze hoe deze nieuwe onderwijsvorm verder is te verbeteren.

Comeniusbeurs

Het project heeft een Comenius Senior Fellow-beurs van €100.000 gekregen. Het Comeniusprogramma van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) geeft een impuls aan onderwijsvernieuwing en -verbetering in het hoger onderwijs. 

Deel dit artikel