Student wint scriptieprijs van beroepsvereniging supervisoren

Hoe ga je als supervisor om met islamitische studenten die beginnen te radicaliseren? Jutta Christiansen onderzocht het in het kader van haar supervisorenopleiding aan Hogeschool Utrecht. Ze won er de  LVSC-scriptieprijs mee, uitgereikt door de beroepsvereniging van coaches en supervisoren.

Christiansen, werkzaam als docente Social Work aan de Hogeschool van Amsterdam: “Als supervisor begeleidde ik een naar het islamitische geloof geconverteerde studente. Ik werd geconfronteerd met een denkbeeld dat mij angstig en daardoor handelingsonbekwaam maakte. Deze ervaring heeft mij nog lang beziggehouden en heeft mij ertoe gebracht te onderzoeken hoe de supervisor een beginnend radicaliserende student ondersteunend en onderzoekend kan begeleiden.”

Weer leren reflecteren

Als iemand aan het begin van het radicaliseringsproces zit, is het nog zinvol zijn of haar standpunten kritisch te benaderen. Door studenten tegelijkertijd aan te moedigen tot zelfonderzoek en hen te helpen eigen mogelijkheden en kwaliteiten te ontdekken, kan je hen in staat stellen weer onzekerheden en twijfels toe te laten.  Maar hoe stuur je dat als supervisor aan? “Met dit onderzoek is mij vooral duidelijk geworden dat eigen kwetsbaarheid een onmisbaar instrument is in de begeleiding van voor radicalisering vatbare supervisanten. Met de transparantie en kwetsbaarheid van de supervisor kan in de groep een sfeer van veiligheid en wederzijdse acceptatie gecreëerd worden.” De supervisor moet een positieve, open en luisterende basishouding hebben. Ook het superviseren in een diverse groep, met bijvoorbeeld verschillende genders, leeftijden, etnische en culturele achtergronden en religies, kan de blik helpen verruimen. Het helpt mensen weer te leren verschillende perspectieven te herkennen en erkennen, stelt Christiansen. Daarnaast bepleit ze dat het gesprek zich uiteindelijk ook moet richten op het geloof zelf: over de betekenis die de supervisant aan zijn geloof geeft en aan welke behoeften zijn geloof en geloofsgemeenschap tegemoetkomen. 

LVSC

De LVSC is de beroepsvereniging van en voor professionele coaches en supervisoren. De eerste prijs werd uitgereikt op 13 december, tijdens het LVSC College, het landelijke evenement voor supervisoren en coaches, en bedraagt € 750,-. Daarnaast wordt de winnaar uitgenodigd om een artikel over de scriptie te schrijven in het Tijdschrift voor Begeleidingskunde. De beroepsverenging reikt tweejaarlijks een scriptieprijs uit. De tweede en derde prijs gingen naar Michiel Boer en Maarten Tas.