Student wint prijs met scriptie over signalering kindermishandeling

Docenten in het primair onderwijs hebben behoefte aan meer kennis over hoe ze kindermishandeling kunnen signaleren en melden. Daarom zou deze kennis onderdeel moeten zijn van onderwijsprogramma’s van pabo’s. Dat concludeert Inge Egberts in de scriptie waarmee ze de VBSP-scriptieprijs won. De VBSP is de vakvereniging van pedagogen.

Het advies- en meldpunt Veilig Thuis steunt de behoefte van docenten aan meer kennis over wat ze kunnen doen als ze vermoedens van kindermishandeling hebben. Daarom zou Veilig Thuis nog vaker bij basisscholen langs kunnen gaan om informatie te geven, vragen te beantwoorden en hun werkwijze uit te leggen, aldus Inge Egberts in haar scriptie. Deze bezoeken kunnen ze ook aan pabo’s en lerarenopleidingen brengen.

Volgens Egberts moeten de opleidingen voor docenten het onderwerp kindermishandeling structureel inbedden. Het onderwerp zou idealiter in alle studiejaren op de agenda staan, zodat de toekomstige leerkrachten geschoold worden in het signaleren en melden van kindermishandeling.

Inhoud van scholing

(Aanstaande) docenten hebben meer informatie nodig over de meldcode, de rechten en plichten van een school en de werkwijze van Veilig Thuis. Verder zouden thema’s als cultuur, religie, seksualiteit en specifieke doelgroepen opgenomen moeten worden in de scholingen. Deze theoretische kennis is nodig om bijvoorbeeld andere culturele en levensbeschouwelijke opvattingen te respecteren maar ook om grenzen te kunnen stellen wanneer dat nodig is.

Inge Egberts is student aan de voltijd bachelor Pedagogiek van Hogeschool Utrecht (HU). Haar onderzoek sluit aan bij het onderzoek van het HU-lectoraat Jeugd.

Scriptieprijs

Egberts presenteerde haar onderzoek tijdens het VBSP-congres van de Vereniging tot Bevordering van de Studie der Pedagogiek. Tijdens de uitreiking van de prijs, op 7 oktober, ontving ze een bedrag van € 1.000,-.

Deel dit artikel