Jelle Meuwissen wint ECIO Frank Award voor zijn inzet voor studenten met een beperking

HU-student Jelle Meuwissen heeft een functiebeperking. Als ervaringsdeskundige stimuleert en inspireert hij lotgenoten met workshops en één-op-één-gesprekken over het verlies van gezondheid. Voor zijn inspanningen ontving hij de ECIO Frank Award 2019.

Bijna 10% van de HU-studenten kampt met een functiebeperking of chronische ziekte. Het is belangrijk dat we onze opleidingen voor hen optimaal toegankelijk houden. Hierbij kijken we naar individuele behoeften: welke aanpassingen heeft een student nodig om zoveel mogelijk met gelijke kansen en mogelijkheden bij ons te kunnen studeren? De HU biedt ondersteuning met decanen en studentpsychologen, maar je kan ook in gesprek met iemand die uit eigen ervaring spreekt: bij het Student Support Centre (SSC); vóór en dóór studenten. Het SSC biedt studiestimuleringsgroepen, supportgroepen, gratis trainingen en workshops. Eén van de HU-studenten die klaarstaat om medestudenten met een functiebeperking te helpen, is Jelle Meuwissen.

Belangrijke inspiratiebron

Jelle, student social work aan de HU, stimuleert en inspireert lotgenoten met workshops en één-op-één-gesprekken over het verlies van gezondheid. Maar hij doet meer. Jelle geeft ook workshops aan personeel, artsen (in opleiding) en andere professionals, waarmee hij hen inzicht geeft in hoe het is om op te groeien met een beperking. Voor zijn inspanningen ontving hij onlangs de ECIO Frank Award 2019. Met deze prijs wil ECIO (Expertisecentrum inclusief onderwijs) erkenning vragen voor de extra inspanning die studenten met een ondersteuningsbehoefte dagelijks leveren. In het bijzonder wanneer deze studenten zich inzetten voor hun medestudenten of een directe bijdrage leveren aan de inclusiviteit op hun hogeschool of universiteit. Volgens het juryrapport vormt Jelle een belangrijke inspiratiebron voor medestudenten met een ondersteuningsvraag. Door zelf open te zijn over zijn eigen hulpvraag, helpt hij studenten - direct en indirect. Hij biedt ruimte om te praten over een onderwerp waar niet vaak over gesproken wordt.

HU-gemeenschap

Collegevoorzitter Jan Bogerd: “We kunnen allemaal trots zijn op onze student Jelle. Met zijn inspanningen draagt hij actief bij aan onze ambitie om een hechte HU-gemeenschap te vormen. We zijn een inclusieve en toegankelijke hogeschool en daar hoort ook bij dat we er voor zorgen dat iedere student en iedere medewerker zich thuis voelt, zich gekend weet. Een hechte en inclusieve HU-gemeenschap is de kracht van onze hogeschool; verschillende perspectieven brengen nieuwe ideeën, boeiende discussies en verrassende inzichten. Jelle brengt dit in de praktijk en wij feliciteren hem met deze welverdiende award!”

De ECIO Frank Award

ECIO adviseert en ondersteunt universiteiten, hogescholen en het mbo over studiesucces voor studenten met een extra ondersteuningsvraag. De jury van de ECIO Frank Award bestond uit Tweede Kamerlid Lisa Westerveld, de minister van gehandicaptenzaken Rick Brink, oud-rector Frank van der Duijn Schouten en student en lid van Jongerenpanel Zorg en Perspectief Manon Janssen. Naast Jelle Meuwissen ontving Richard Horenberg, student geneeskunde aan de Universiteit Utrecht, de prijs voor zijn Platform Onbeperkt Studeren. De winnaars kregen een geldbedrag waarmee ze een verdere bijdrage kunnen leveren aan inclusie op hun hogeschool of universiteit. De prijzen werden uitgereikt door de Secretaris-Generaal van het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Marjan Hammersma.

Deel dit artikel