‘De vrije en vormende omgeving van het onderwijs staat onder druk: samen bewaken we de grenzen van onze veiligheid en vrijheid’

College van Bestuur

Er heerst een ongekende dynamiek in de samenleving en het onderwijs komt vanuit meerdere perspectieven onder druk te staan. Het is een roerig tijdgewricht van fake news, radicalisering, complottheorieën, activisme, cancel culture en sociale en culturele spanningen. We spreken onze afschuw uit over de moord op docent Samuel Paty, we spannen ons in om diversiteit en inclusie in onze hogeschool te waarborgen; we willen een HU-gemeenschap zijn waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht sociale en culturele achtergrond, politieke overtuiging, geloof, gender of beperking.

‘Hier komt alles samen’ is ons credo, en dat geldt ook voor alle soorten, smaken en variaties in perspectieven, ervaringen, belevingen, toekomstdromen en verwachtingen. Onze HU-gemeenschap is een vrijplaats, een plek waar iedereen zich veilig kan voelen, veilig kan uiten en waar vrijheid en respect buiten kijf staan. En dan is het onvermijdelijk dat we soms op elkaars tenen staan, dat de mening of overtuiging van de één kwetsend kan zijn voor de ander, dat visies haaks op elkaar staan. Onvermijdelijk en daardoor juist veilig: je kan en mag in de HU-gemeenschap van mening verschillen, discussiëren, binnen de grenzen van respect en fatsoen, zonder consequenties.

Die vrijheid vergt van ons allemaal - studenten, docenten en medewerkers - solidariteit in het waarborgen van het kwetsbare evenwicht tussen gehoord en gezien worden en respect voor andere overtuigingen. We moeten dit ook samen doen om de belangrijke en betekenisvolle rol van het onderwijs tot uiting te laten komen.

Meer dan ooit worden we bevraagd en uitgedaagd op onze kerntaak als onderwijsprofessionals, het gidsen van jonge mensen in hun persoonlijk ontwikkeling en rol in de samenleving. Juist in deze tijden van verwarring, polarisatie, verharding zien wij het onderwijs als veilige tussenruimte voor iedereen.

Die veilige tussenruimte is voor ons als HU-gemeenschap heilig. Samen zullen we die blijven koesteren en bewaken en we roepen onze studenten, docenten en medewerkers op hier actief aan bij te dragen.

College van Bestuur

Jan Bogerd
Tineke Zweed
Wilma Scholte op Reimer

Deel dit artikel