Resultaten HU in de HBO-Monitor 2018

Alumni van de HU werken voor het overgrote deel op een passend niveau met goede arbeidsvoorwaarden. Het gemiddelde bruto uurloon steeg ten opzichte van vorig jaar en is hoger dan het landelijk gemiddelde. Wel is de tevredenheid over de gevolgde studie afgenomen. Dit blijkt uit cijfers van de vandaag verschenen HBO-Monitor 2018, waarmee hogescholen ieder jaar de arbeidsmarktpositie van hun afgestudeerden kunnen vaststellen.

Het gemiddelde bruto uurloon onder alumni van de HU steeg met 0,53 euro naar 16,03 euro. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde onder alumni van vergelijkbare opleidingen: daar ligt het gemiddeld bruto uurloon op 15,87 euro. Tegelijk daalde de werkloosheid onder HU-alumni van 3,3 procent naar 2,8 procent, aldus de HBO-Monitor 2018.

Tevreden over baan

Een ruime meerderheid van de afgestudeerden van de HU (77 procent) werkt op een passend opleidingsniveau; 2 procent meer dan vorig jaar en gelijk aan het hbo-gemiddelde. Dat werk gebeurt bij HU-alumni steeds vaker in vast dienstverband: 62 procent (vorig jaar 58 procent), waar het landelijk gemiddelde op 61 procent ligt. 71 procent is dan ook ‘tevreden’ of ‘zeer tevreden’ met hun baan, waarmee afstudeerders van de HU gelijk opgaan met het landelijk gemiddelde.

Minder aanraders

Wel is de tevredenheid over de studie onder HU-alumni afgenomen, van 64 procent naar 56 procent, waar het landelijk gemiddelde op 64 procent ligt. Niet dat veel alumni nu ontevreden zijn; het verschil is voornamelijk ontstaan door een verschuiving van ‘tevreden’ naar ‘neutraal’. Minder HU-alumni zou weer voor dezelfde opleiding kiezen (van 70 naar 65 procent) en minder zouden de gevolgde opleiding aanraden (van 65 naar 61 procent).

De HBO-Monitor

De HBO-Monitor wordt jaarlijks uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), in samenwerking met het in tevredenheidsonderzoeken gespecialiseerde onderzoeksbureau DESAN, in opdracht van de Vereniging Hogescholen. Het onderzoek geeft inzicht in de (arbeidsmarkt)positie van afgestudeerden en laat zien in hoeverre opleidingen hun studenten goed voorbereiden op de arbeidsmarkt. Van de HU deed 35 procent van de ondervraagde alumni mee (landelijk 34 procent).

Deel dit artikel