Resultaten Hogeschool Utrecht in Keuzegids HBO 2019 en Elsevier

Ondanks een gelijk gebleven score (53 punten) daalt Hogeschool Utrecht in de Keuzegids HBO van de gedeelde tiende plaats in de ranglijst van grote hogescholen naar de twaalfde plek en is het daarmee de hekkensluiter. Ook Elsevier Weekblad zet de HU op de laatste plaats in haar jaaroverzicht van studies. Collegevoorzitter Jan Bogerd: “Onverwacht komen deze uitslagen niet. Het wringt natuurlijk wel dat onze studenten onze hogeschool deze beoordeling geven. Het is vooral vervelend voor alle medewerkers en docenten, voor iedereen die zich elke dag weer inzet voor studenten en voor goed onderwijs. We verzorgen én vernieuwen onderwijs, zetten in op toegankelijkheid van ons onderwijs, hechten waarde aan diversiteit, gelijke kansen en investeren in een persoonlijke relatie met onze studenten. Dan hoop je die inzet natuurlijk terug te zien in de ranglijsten.”

Studenten voor de HU

De HU telt in de Keuzegids HBO opnieuw drie Topopleidingen die volgens de gids tot de beste van Nederland behoren in hun vakgebied. Dit jaar zijn dat Medische hulpverlening, Mondzorgkunde en de Opleiding tot Fysiotherapeut. De lerarenopleidingen van de HU en enkele opleidingen in het economische domein laten een daling in de studenttevredenheid zien. Het overzicht van beste studies dat Elsevier Weekblad vandaag publiceert, laat dezelfde trend zien. Jan Bogerd: “Als je wat verder achter het rapportcijfer kijkt en de onderliggende scores ziet, zijn er veel goede trends zichtbaar. Het is jammer dat deze ondergesneeuwd worden door het eindcijfer, vooral voor de studenten en medewerkers die zich zo sterk inzetten voor hun opleiding en goede resultaten halen. We zijn dan ook blij met de verbeterde resultaten van bijvoorbeeld opleidingen als Journalistiek en Commerciële Economie.”

Hogere studenttevredenheid

Jan Bogerd: “We werken samen met onze docenten en studenten hard aan een hogere studenttevredenheid. Dit zijn lange trajecten en dat weten we. Opvallend is dat we onder onze alumni anderhalf jaar na het afstuderen juist heel goed scoren. Ook het oordeel van deskundigen over onze opleidingen bij accreditaties is goed. We zijn al met al op de goede weg met ons onderwijs. Wij stellen dit nadrukkelijk open voor iedereen met de juiste papieren en motivatie; diversiteit en gelijke kansen voor iedereen zijn belangrijke pijlers voor ons. Dat is ook een van de redenen dat we ons onderwijs flexibiliseren; zodat iedereen passend bij zijn of haar persoonlijke omstandigheden en talenten kan leren.” Bogerd benadrukt ook dat HU-studenten gewild zijn op de arbeidsmarkt en met een relatief hoog salaris kunnen starten. 

Trends binnen de HU

De Keuzegids HBO 2019 laat grote beoordelingsverschillen zien tussen de opleidingen van de HU (van 32 tot 92 punten), nog groter dan vorig jaar (van 28 tot 80 punten). Grootste stijgers (meer dan tien punten) zijn de opleidingen Mondzorgkunde, Lerarenopleiding 2e graad Spaans, Oefentherapie Cesar, Commerciële Economie, de Opleiding tot Verpleegkunde en de opleiding Journalistiek. Grootste dalers zijn Accountancy en de 2e graads lerarenopleidingen Techniek, Scheikunde, Aardrijkskunde, Geschiedenis en Wiskunde.

Gebaseerd op de NSE

De Keuzegids HBO wordt jaarlijks samengesteld door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.). Deze is grotendeels (voor 70 procent) gebaseerd op de uitkomsten van de Nationale Studenten Enquête (NSE), die studenten op diverse thema’s bevraagt. Studententevredenheid over deze zaken vertaalt zich direct door naar de score in de keuzegids. Van Hogeschool Utrecht zijn enkel de voltijds bacheloropleidingen meegenomen. In het deeltijd- en masteronderwijs, wat bij Hogeschool Utrecht een aanzienlijk onderdeel is, zien we normaal gesproken een ander beeld. Ook Weekblad Elsevier baseert zich grotendeels – nog meer dan de Keuzegids HBO -  op de uitkomsten van de NSE onder voltijd studenten.