Pilot doctoraatsprogramma voor hbo van start bij Hogeschool Utrecht

Professional Doctorate

Dit voorjaar start het hbo met de pilot voor de professional doctorate (PD). De HU was al in een vroeg stadium betrokken bij de totstandkoming van dit nieuwe doctoraatsprogramma voor het hbo. “Als één van de grotere hogescholen heb je de maatschappelijke plicht om te pionieren binnen het vakgebied”, zegt Gerrita van der Veen, lector bij de HU en voorzitter van het landelijke Graduate Committee voor de PD in het domein Techniek & Digitalisering.

“Na de bachelor, master en associate degree maakt de professional doctorate in mijn ogen het plaatje van het hbo als University of Applied Sciences compleet. Het stelt ons als hogeschool in staat om onze maatschappelijke rol nog beter te vervullen binnen het onderzoek, onderwijs en de beroepspraktijk”, zegt Van der Veen.

Vier jaar in ontwikkeling

De PD is een beroepsopleiding op niveau acht en staat daarmee op dezelfde hoogte als de universitaire tegenhanger, de PhD. De pilot is opgestart door de Vereniging Hogescholen in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Er doen zo’n twintig hbo-instellingen mee. “Een jaar of vier geleden was er voor het eerst sprake van de komst van een professional doctorate. De HU was een van eerste hogescholen die over de invulling van dit programma is gaan nadenken. Van daaruit hebben we een notitie gemaakt met onze ideeën over de PD. Die notitie heeft de HU vervolgens met andere hogescholen uitgewerkt”, vertelt Van der Veen.

"Met de PD gaan we knappe koppen leveren die direct in de praktijk kunnen interveniëren."

Extra geld van OCW

Daan Andriessen, lector bij de HU, heeft als voorzitter van het landelijke programmateam het profiel voor de PD verder uitgewerkt. “In het voorjaar van 2021 kregen we de eerste signalen dat het ministerie het voorstel rondom de PD met enthousiasme had ontvangen. Dit resulteerde in een extra financiële impuls van de minister begin 2022”, vertelt Andriessen. “Vervolgens zijn we voor de zeven domeinen waarin we de pilots gaan opstarten aan de slag gegaan met het opstellen van een programme proposal: voor Leren & Professionaliseren, Gezondheid & Welzijn, Energie & Duurzaamheid en Techniek & Digitalisering, Kunst + Creatief, en Leisure en Maritiem. Voor elk domein is het programme proposal inmiddels goedgekeurd.” 

De HU neemt binnen vier domeinen deel aan de pilot: Leren en Professionaliseren, Gezondheid & Welzijn, Energie & Duurzaamheid en Techniek & Digitalisering.

Kandidaten uit de beroepspraktijk

“Met de grote maatschappelijke vraagstukken waar we mee aan de slag moeten is er een grote behoefte aan knappe koppen die direct in te praktijk kunnen interveniëren. Met de PD springen we in dit gat. De komende vier jaar krijgen we met deze pilot de kans om aan te tonen dat de beroepspraktijk behoefte heeft aan PD’s”, vertelt Andriessen.

“De PD verschilt sterk van de PhD. De focus ligt niet op het schrijven van wetenschappelijke artikelen maar op maken van de verbinding met de beroepspraktijk. De mensen die een PD-opleiding volgen, gaan direct aan de slag, al lerende de praktijk in. Zo kunnen ze veel nieuwe kennis opleveren die direct inzetbaar is. Aan het einde van het traject worden ze niet beoordeeld op een eindscriptie, maar op een portfolio die zij gaandeweg projectmatig aanleggen”, vult Van der Veen aan. “Maar niet alleen de beroepspraktijk plukt de vruchten van een PD. Ook voor een lectoraat is het ontzettend waardevol om een onderzoeker op PD-niveau binnen de gelederen te hebben.”

Eerste kandidaten

Voor alle vier de domeinen zijn de eerste gesprekken met PD-kandidaten van start gegaan. De verwachting is dat begin 2024 de eerste PD-kandidaten starten met hun opleiding. De pilot is een meerjarig traject waarin de HU dertien plekken beschikbaar heeft voor PD-kandidaten verdeeld over de vier domeinen. Meer informatie over de PD-pilot bij de HU lees je hier

Deel dit artikel