Patrick Cramers benoemd tot directeur Institute for Life Sciences & Chemistry (ILC)

Het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht heeft Patrick Cramers (52) met ingang van 24 augustus benoemd tot directeur van het Institute for Life Sciences & Chemistry. ‘Met Patrick halen we een bruggenbouwer in huis, die zorgt voor de noodzakelijke balans tussen praktijkonderzoek, onderwijs en bedrijfsleven’, zegt Tineke Zweed namens het College van Bestuur. “Hij is een maatschappelijk betrokken directeur met veelzijdige ervaring binnen het beroepsonderwijs. Patrick is creatief, dynamisch en thuis in zowel de inhoud als in organisatieprocessen.”

Portret Patrick Cramers

Patrick Cramers studeerde onderwijskunde in Utrecht en werkte vervolgens zes jaar als consultant onderwijsinformatiesystemen in het bedrijfsleven waarna hij zijn loopbaan voortzette bij de HBO-raad, Codarts, Hogeschool voor de Kunsten en de Onderwijsraad. Bij die organisaties bekleedde hij verscheidene managementfuncties. Momenteel werkt Patrick Cramers bij het Regieorgaan SIA van de NWO als directielid. In die functie is hij nauw betrokken bij de uitvoering van het Kennis en Innovatie Convenant (KIC) voor het hoger beroepsonderwijs, onderdeel van het missiegedreven innovatiebeleid van het kabinet, met gezondheid als een van de hoofdonderwerpen.

De geboren Limburger Cramers is sinds zijn studietijd in Utrecht blijven wonen en volgde na zijn studie nog verscheidene opleidingen: hij voltooide cum laude een opleiding Master of Public Sector aan de Tias Business School in Tilburg en studeerde daarna Public Management in een gezamenlijk programma van Harvard University en de al genoemde Tias Business School.

De HU wil nieuwe generaties professionals opleiden in een aantrekkelijke leeromgeving, zodat zij kunnen bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het terrein van ecologie, gezondheid en voeding. De benoeming van Patrick Cramers met al zijn ervaring past in het aanbrengen van extra accenten op de geïntegreerde activiteiten op het gebied van praktijkgericht onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven. Cramers: “De HU heeft met ILC een sterke troef in handen om de verbinding met het Utrecht Sciencepark te versterken. Samen met studenten, docenten en staf wil ik die kans graag verzilveren.’

Deel dit artikel