Opleiding Verpleegkunde HU viert 45-jarig bestaan

De kans is groot dat hbo-studenten Verpleegkunde straks meer salaris krijgen. Dat is goed nieuws voor studenten en ook voor de opleiding aan de HU. Op 27 september 2018 viert Verpleegkunde het 45-jarig bestaan. Een interview met opleidingsmanager Hans Aerts over verleden, heden en toekomst.

Jazeker, het jubileum van de opleiding Verpleegkunde is zeker reden voor een feestje, zegt opleidingsmanager Hans Aerts. De Utrechtse opleiding levert jaarlijks behoorlijk wat verpleegkundigen op hoog niveau af, stelt hij. "Wij richten ons sterk op de integratie van theorie en praktijk, waarbij studenten vanaf het eerste jaar op stage gaan." Ook het onderwijsmodel, het zogeheten casusgestuurd onderwijs, garandeert een stevige band met het werkveld. "Studenten werken aan een casus uit de praktijk en daarop aansluitend vindt ondersteunend onderwijs plaats."

De meeste opleidingen verpleegkunde schaften vorig studiejaar de numerus fixus af, wat in Utrecht leidde tot een plotselinge verdubbeling van het aantal studenten.
"We haalden de numerus fixus eraf omdat de aantallen studenten in Nederland de afgelopen jaren een langzame groei lieten zien. Dit wilden we doorzetten om de tekorten op de arbeidsmarkt te helpen weg te werken. De toeloop konden we goed opvangen door extra docenten aan te stellen. Ook konden we voldoende stageplaatsen aanbieden door samenwerking met tientallen zorginstellingen in de regio."

Toch kozen de meeste opleidingen, waaronder die van de HU, dit jaar opnieuw voor een studentenstop. En volgend jaar gaat het maximum er weer vanaf.
"In het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde, waarvan ik voorzitter ben, spraken we af om de fixus het jaar daarop er weer op te zetten om de toeloop in goede banen te leiden. Want nog een jaar zo’n explosieve groei is funest. Instellingen kunnen dan niet voldoende stageplaatsen leveren en het gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. Volgend jaar durven we het weer zonder fixus omdat in elke regio een samenwerkingsverband met zorg- en onderwijsinstellingen bestaat waar ze dit kunnen kortsluiten. Ik verwacht komend jaar niet weer een hausse van 800 studenten… maar het zou kunnen."

Hoe ziet de toekomst er uit?
"Mijn vurige wens is dat de vervolgopleidingen tot specialistische verpleegkundigen, die nu vanuit het ziekenhuis en andere instellingen gegeven worden, overgeheveld worden naar de hogescholen. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de verpleegkundigen op de intensive care en neurologie-verpleegkundigen. Daar zijn nog geen concrete gesprekken over met ziekenhuizen. Wel praten we met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen over hoe onze studenten sneller zo’n opleiding kunnen volgen. Maar dat onderwijs zou wat mij betreft binnen het Instituut voor Verpleegkundige Studies gegeven moeten worden."

Het lustrumfeest van Verpleegkunde is donderdag 27 september vanaf 13.00 uur aan de Heidelberglaan 7 in Utrecht.

Bron: Trajectum