Opleiding aan de HU zet vluchtelingen (weer) voor de klas als wiskundedocenten

Je bent leraar of lerares en als vluchteling naar Nederland gekomen. Je bent bevoegd om hier voor de klas te staan, maar je bent nog niet bekend genoeg met de Nederlandse taal en de didactiek. Wat nu? Met nieuwe bijscholing op maat worden deze professionals bijgespijkerd. Ze hebben weer een toekomst in het onderwijs én helpen het lerarentekort bestrijden. Een eerste klas is nu gestart op Hogeschool Utrecht, op de dag dat ook twee ministers langskwamen.
Ministers Wiersma (links) en Dijkgraaf (midden) met studenten op de HU - foto Kees Rutten
Ministers Wiersma (links) en Dijkgraaf (midden) met studenten op de HU - foto: Kees Rutten

Het lerarentekort, dat was het hoofdonderwerp tijdens het werkbezoek van minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) aan Hogeschool Utrecht. “Een probleem dat zo groot is, dat u meteen twee ministers op bezoek krijgt”, aldus Dijkgraaf. Het lerarentekort is immers een acuut probleem – waar Hogeschool Utrecht, met zijn lerarenopleidingen en vele banden met scholen in de regio, veel kennis over heeft. Samen met die scholen werkt de hogeschool ook mee aan oplossingen. Eén daarvan ging van start op de dag van het ministersbezoek: het bijscholen van vluchtelingdocenten, zodat deze in Nederland voor de klas kunnen staan. De eerste lichting van deze ‘nieuwe’ docenten maakte kort kennis met minister Wiersma.

Vluchtelingenwerk en Vereniging van Wiskundeleraren

Het gaat om één Poolse en veertien uit Turkije gevluchte wiskundedocenten, waarvan er een vanwege zijn politieke opvattingen zelfs gevangen heeft gezeten. De diploma’s die zij meenemen uit het moederland, zijn door DUO erkend. Ze zijn dus bevoegd om les te geven, maar missen nog kennis van de Nederlandse taal en het Nederlandse onderwijs. Zij worden nu in korte tijd - maximaal anderhalf jaar - bijgeschoold, inclusief stage, om in Nederland voor de klas te kunnen staan. De studenten krijgen onder meer lessen in Nederlands, vakdidactiek, pedagogiek en het Nederlands onderwijssysteem. 

Het bijscholingstraject is een van de eerste projecten van het programma ‘Docentvluchteling voor de Klas’ (DVDK). Dat is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Wiskundedocenten en krijgt de steun van Vluchtelingenwerk Nederland. Het bijzondere is dat het niet gefinancierd wordt door regio Utrecht maar door het samenwerkingsverband Leraar in het Gooi. Hierin werken scholen in samen om de lerarentekorten van onder meer basisscholen en voortgezet onderwijs tegen te gaan. De organisatie voor vluchteling-studenten UAF betaalt de studieboeken en het reisgeld. De HU stelt docenten beschikbaar voor het project. Zij worden vervolgens betaald uit de subsidie Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) van het Ministerie van OCW.

Samenwerken als terugkerend thema

Op de dag dat de vluchtelingstudenten van start gingen, kwamen ministers Wiersma en Dijkgraaf dus praten over het lerarentekort. Bij het gesprek waren niet alleen bestuurders maar ook docenten en studenten van de HU aanwezig. De gesprekken gingen over: op welke manieren kunnen we het voortwoekerende lerarentekort nog meer oplossen? Hoe krijgen we meer studenten die leraar willen worden en hoe kunnen we de uitval van studenten tegengaan? Samenwerken was daarbij een terugkerend thema. Nu al coachen ouderejaars de nieuwe HU-studenten, om uitval te helpen tegengaan. Voor afgestudeerden zijn er alumnibijeenkomsten, om ervaringen te delen en de band met de opleiding te behouden. Ook de samenwerking tussen basisscholen, voorgezet onderwijs, hogescholen en universiteiten komt steeds meer van de grond.

Cruciale factor

De HU beschouwt de kwaliteit van het onderwijs als cruciale factor voor continuïteit van onze kennissamenleving en voor het bevorderen van sociale gelijkheid. De kwaliteit van dat onderwijs staat of valt met de bekwaamheid van onderwijsprofessionals. Daarom gaat de HU nog meer met partners samenwerken aan het aantrekkelijker maken van de lerarenopleidingen, voor een brede doelgroep. De samenwerking met Vluchtelingenwerk en de Vereniging van Wiskundeleraren past goed in deze ambitie.

Deel dit artikel