Diakonessenhuis opent Zorginnovatiecentrum Acute Zorg in samenwerking met HU

ZIC
Het Diakonessenhuis in Utrecht start op 1 februari een zorginnovatiecentrum (ZIC) op de Spoedeisende Hulp (SEH). Hier werken professionals in opleiding, zorgprofessionals, studenten en docenten samen aan zorgverlening, opleiden, leren, innoveren en onderzoek. Doel is de kwaliteit van zorg te verbeteren, het werkplezier te vergroten en het vak toekomstbestendig te houden. Het ZIC is het resultaat van een samenwerking tussen het ziekenhuis en Hogeschool Utrecht (HU).

In een ZIC functioneert de hele zorgafdeling als een leer-werkomgeving. Het ZIC van het Diakonessenhuis is gevestigd op de afdeling SEH. Leren en innoveren vindt plaats binnen de verschillende afdelingen Acute Zorg, namelijk op de Spoedeisende Hulp, Intensive Care, acute hartzorg en anesthesie.

Optimaal leerklimaat

In februari starten in het ZIC acht derde- en vierdejaars studenten van de Hogeschool Utrecht. Ze lopen twintig weken stage op de verschillende afdelingen Acute Zorg. Daarnaast is een dag per week een docent van de hogeschool aanwezig die de studenten begeleidt bij hun stage en onderzoek. De docent werkt samen met de werkbegeleiders aan een optimaal leerklimaat voor studenten en andere professionals in opleiding. Samen met de praktijkopleiders en zorgprofessionals zorgt de docent dat vraagstukken uit de praktijk worden vertaald naar onderzoek en onderzoeksresultaten worden vertaald naar de praktijk. Dat is de reden waarom ook een lector Acute Zorg van Hogeschool Utrecht betrokken is in het ZIC.

John Taks, voorzitter Raad van Bestuur van het Diakonessenhuis: “Een prachtige ontwikkeling! Met het ZIC willen we een stevige impuls geven aan het opleiden van voldoende nieuwe collega’s in de acute zorg.  Het opzetten van een ZIC op de SEH sluit goed aan bij de nieuwe strategische visie van ons ziekenhuis waarin we veel aandacht besteden aan opleiden, ontwikkelen en onderzoeken. Bovendien wil ons ziekenhuis een hoge kwaliteit zorg leveren, gebaseerd op wetenschap én praktijk.”

Versterken regionale arbeidsmarkt

Ook Eva Povel, directeur van het Instituut Verpleegkundige Studies aan Hogeschool Utrecht, is trots dat het ZIC gerealiseerd is: “Hierdoor verbinden we onderwijs, onderzoek en de praktijk met elkaar. Met actuele, relevante kennis en vaardigheden leiden we studenten en lerende professionals op die het geleerde direct in de praktijk kunnen brengen. Daarmee versterken we de regionale arbeidsmarkt en behouden we professionals voor de zorg. Bovendien geven we hiermee invulling aan de HU expertise Samen Gezond.”

Hogeschool Utrecht heeft de ambitie meerdere Acute Zorg ZIC’s in de regio te realiseren en zo een regionaal netwerk op te zetten. Naast het organiseren en invullen van het onderwijs, is één van de eerste stappen het opzetten van een kennisagenda voor het ZIC. Op deze manier kunnen vraagstukken en innovatiebehoeftes vanuit de acute zorgpraktijk worden geprioriteerd. De kennisagenda zal dan ook leidend zijn in afstudeeronderzoek en onderzoekprojecten.

Deel dit artikel

Gerelateerde expertise