Opening studiejaar HU 2023-2024 in teken van positionering hbo

Wilma Scholte op Reimer
Zo’n duizend medewerkers, regionale partners en betrokken studenten van Hogeschool Utrecht kwamen op 31 augustus bijeen in het Utrechtse Beatrix Theater voor de feestelijke opening van het studiejaar 2023-2024, rond het thema: de positionering van het hbo. “De regio als onze campus: ik vind dat dit bij onze identiteit past”, stelde collegevoorzitter Wilma Scholte op Reimer. Zij volgde Jan Bogerd op, die deze dag een bijzonder afscheid kreeg.

Regionale samenwerking in de energietransitie, de rol van ChatGPT in het onderwijs, opleiden tot Professional Doctorate: voorafgaand aan de jaaropening bood de HU een ruim aanbod aan workshops en inspiratiesessies voor haar medewerkers. Vervolgens kwamen zij met de andere genodigden samen voor de officiële opening van het studiejaar. De aanwezigen werden welkom geheten door Wilma Scholte op Reimer, in haar eerste optreden als collegevoorzitter van Hogeschool Utrecht. “Het zijn grote schoenen waar ik in mag staan”, stelde ze, wat leidde tot een eerste applaus voor scheidend collegevoorzitter Jan Bogerd. Wilma Scholte op Reimer introduceerde zichzelf als een hbo-er in hart en nieren. “In het mbo ligt het accent meer op het kunnen en doen, op de universiteit op het weten. In het hbo komen deze samen. De maatschappij heeft behoefte aan onze kritisch denkende kunners.”

Samen denken, doen en durven

Arjan van den Born, directeur van de ROM Utrecht, ging op dit thema door in zijn keynote. “Groen, gezond en slim zijn echt de thema’s van onze regio. Vanuit die thema’s werken we aan de grote uitdagingen om onze wereld mooier en beter te maken. Het hbo heeft hierin een belangrijke rol te spelen. Als we samen gaan denken, doen én durven, komen we verder.”

Uitreiking HUgenoten-prijzen 2023

Traditioneel reikt Hogeschool Utrecht tijdens de jaaropening de HUgenotenprijzen uit, aan docenten, medewerkers en/of studenten die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan hogeschool en maatschappij. Deze keer viel de eer ten deel aan maar liefst vier mensen uit de HU-gemeenschap. 

Maaike Angevaren en Marianne van der Zande, respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van het College van Examencommissies (CvE), ontvingen de bijzondere onderscheiding uit handen van collegelid Tineke Zweed: “Door jullie initiatief, inzet en betrokkenheid beschikken onze opleidingen over steeds betere en professionele examencommissies. Daarmee dragen jullie in hoge mate bij aan de kwaliteit en integriteit van ons diploma, en in het verlengde daarvan aan de reputatie van Hogeschool Utrecht en het studentsucces.”

Ook studenten Social Work Idris in ’t Hof en Joram van Velzen ontvingen de HUgenotenprijs, voor hun inzet voor de medezeggenschap: “Jullie zijn boegbeelden voor een levendig, kansrijk en inclusief studentenleven; voor de kwaliteit van het onderwijs, het plezier van het studeren en de persoonlijke ontwikkeling die daarbij hoort. Door jullie inzet is de kansengelijkheid voor studenten verhoogd, de kwaliteit van het onderwijs verbeterd en het studentenwelzijn bevorderd.”

Na deze feestelijke uitreikingen telden de aanwezigen collectief af naar een groot applaus, waarmee het nieuwe jaar officieel werd ingeluid. Daarmee was de bijeenkomst echter nog niet ten einde. Eerst werd vertrekkend voorzitter Jan Bogerd nog in het zonnetje gezet, na een carrière van bijna dertig jaar bij de HU. Demissionair onderwijsminister Robbert Dijkgraaf sprak Jan toe en mocht hem namens de koning benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Daarnaast ontving Jan Bogerd - uit handen van voorzitter Raad van Toezicht voorzitter Guus van Montfort - het HU Ereteken; een zeldzame erkenning voor mensen die uitzonderlijke prestaties voor Hogeschool Utrecht hebben geleverd.

Robbert Dijkgraaf: “Een gevleugelde uitspraak van Jan is: achter elke deur die je hier in de regio opentrekt, staat wel een HU’er. Ik durf te zeggen: achter elke deur die je in de regio opentrekt, zit een stukje Jan Bogerd.”

Lees hier meer over het afscheid van Jan Bogerd
Lees hier meer over de bestuurswisselingen bij Hogeschool Utrecht

Deel dit artikel