Jan Bogerd verlaat Hogeschool Utrecht

Jan Bogerd, voorzitter College van Bestuur, heeft op 31 augustus afscheid genomen van Hogeschool Utrecht. Hij ontving een daverend, staand applaus van een volle zaal met medewerkers, studenten en relaties. Het afscheid had plaats tijdens de Jaaropening 2023-2024 van Hogeschool Utrecht, in het Utrechtse Beatrix Theater. Jan Bogerd heeft dertig jaar voor de HU gewerkt. De laatste vijftien jaar als bestuurder in het College van Bestuur, waarvan de laatste acht jaar als voorzitter.
Jan Bogerd en minister Dijkgraaf
Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf (r) heeft Jan Bogerd (l), collegevoorzitter Hogeschool Utrecht, namens de koning benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Foto: Hogeschool Utrecht, Marleen Stoker.

Willemien Bischot, voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Utrecht: “Wij zijn Jan zeer erkentelijk voor zijn visionaire, onvermoeibare inzet waarmee hij de HU de afgelopen jaren heeft bestuurd en geprofileerd. In de regio, maar ook landelijk. Met zijn verbindende karakter heeft hij de HU als geheel versterkt, maar ook de relatie met de regio. Inmiddels is Hogeschool Utrecht uitgegroeid tot de meest verbonden organisatie in de meest competitieve regio van Europa. Een verdienste waar we trots op zijn. We wensen Jan alle goeds.”

Tijdens zijn afscheid is Jan Bogerd door onderwijsminister Robbert Dijkgraaf, namens de koning, voor zijn inspanningen onderscheiden. Jan Bogerd is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

"'Achter elke deur die je in de stad en regio Utrecht opentrekt, zit iemand van Hogeschool Utrecht', aldus Jan Bogerd", memorereerde Robbert Dijkgraaf in zijn toespraak. "Van volbloeddocent tot voorzitter van het College van Bestuur: in vele verschillende hoedanigheden heeft Jan zich ingezet voor de HU en ervoor gezorgd dat deze onlosmakelijk verweven is met de stad en regio. Ook in Den Haag kregen zijn ideeën navolging. Zo hielp hij bij het vormen van regionale allianties tussen lerarenopleidingen en was hij voorloper in het versterken van de samenwerking tussen mbo, hbo en wo. Ik durf te zeggen dat achter elke deur die je in de stad en regio Utrecht opentrekt, een stukje Jan Bogerd zit. Het was mij dan ook een grote eer om Jan Bogerd donderdag te mogen benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau."

Guus van Montfort en Jan Bogerd
Jan Bogerd (r), collegevoorzitter Hogeschool Utrecht, ontvangt het HU Ereteken voor zijn uitzonderlijke prestaties voor de hogeschool uit handen van Guus van Montfort (l), voormalig voorzitter Raad van Toezicht. Foto: Hogeschool Utrecht, Marleen Stoker.

Daarnaast ontving Jan Bogerd ook het HU Ereteken, een zeldzame erkenning voor mensen die uitzonderlijke prestaties voor Hogeschool Utrecht hebben geleverd. Jan Bogerd ontving het HU Ereteken voor zijn jarenlange bestuurlijke inzet en prestaties voor de HU.

Lees hier meer over de bestuurswisselingen bij de HU
Lees hier meer over de Jaaropening HU 2023-2024

Deel dit artikel