Openbare les Wietske Blom-Ham

Je bent van harte welkom op vrijdagmiddag 25 oktober a.s. om de openbare les en officiële aanstelling van Wietske Blom-Ham als lector Acute Zorg bij te wonen.

Treat first what matters most

De openbare rede van Wietske Blom-Ham is getiteld 'Treat first what matters most'. 

De acute zorg is gericht op levensreddend handelen en het opheffen van acuut gevaar. Dat is hoe onze verpleegkundigen, medisch hulpverleners en artsen worden opgeleid en daar zijn onze methodieken en protocollen op afgestemd.

Maar de acute zorg staat onder druk en er is een toename van het aantal patiënten met complexe multimorbiditeit waarbij meer nodig is dan alleen levensreddend handelen. Het is van belang om te onderzoeken hoe we deze patiënten acute zorg op maat bieden die aansluit bij hun specifieke behoeftes én op de dagelijkse realiteit van de hectiek en onvoorspelbaarheid binnen de acute zorg. Ook moet worden onderzocht wat dit betekent voor onze zorgprofessionals; de manier waarop we opleiden en het werk uitvoeren. Past dit nog met wat er nodig is?   

De focus van de onderzoekslijn van Wietske ligt op acute zorg voor ouderen met een kwetsbare gezondheid en psychisch ontregelde patiënten. Zij werkt daarbij samen met onderzoekers, zorgprofessionals, patiënten en studenten aan deze vraagstukken. Een belangrijk kenmerk van haar aanpak is dat het perspectief van zowel patiënten als zorgprofessionals een cruciale plek heeft binnen alle facetten van haar onderzoek.

Wietske Blom-Ham werkt sinds mei 2023 als lector Acute Zorg bij het lectoraat Proactieve Zorg voor thuiswonende ouderen en is als lector verbonden aan het kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven van de HU. Ze werkte hiervoor in het UMCU als spoedeisende hulp verpleegkundige en senioronderzoeker bij de HU en werkt als lector nauw samen met regionale en internationale partners uit de acute zorg.

Praktische informatie

  • WAT openbare les Wietske Blom-Ham
  • WANNEER vrijdag 25 oktober 2024, van 14.30 tot 18.00 uur
    • Inloop vanaf 14.30 uur
    • Start openbare les 15.00 uur
    • Afsluiting openbare les, start borrel en napraten 16.30 uur
  • WAAR Padualaan 101, collegezaal 2.404 en mogelijkheid tot online bijwonen

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk via deze link. Je kunt de openbare les zowel fysiek als online bijwonen. Je ontvangt een bevestiging van jouw aanmelding en enkele dagen voor de openbare les ontvang je een mail met alle actuele informatie.

Deel dit evenement