Het Centre of Expertise Talent & Skill ondersteunt onderwijspartners door onderwijsinnovaties te initiëren én te faciliteren. Onderwijsinnovaties waarin opleiders, onderzoekers en het werkveld onderwijsprofessionals opleiden voor het onderwijs van morgen en experimenten met anders georganiseerde leeromgevingen.

Zowel initiatieven vanuit het onderwijswerkveld alsook innovatieprojecten vanuit het CoE worden door dit Centre aangemoedigd en ondersteund. Op deze manier bouwt het CoE aan een netwerk van living labs waarin de partners in de regio gezamenlijk experimenteren en leren.

Het CoE biedt facilitering en ondersteuning op de volgende manieren aan:

 • het inzetten van (onderwijskundige) expertise gericht op het ontsluiten van bestaande kennis en het ontwikkelen van nieuwe kennis;
 • het verbinden van initiatieven aan bestaande netwerken en samenwerkingen;
 • het begeleiden bij projecten waar co-design met diverse type stakeholders centraal staat;
 • het aanboren van lokale, regionale en nationale financieringsbronnen én
 • het monitoren en evalueren van lopende projecten.

In de afgelopen periode zijn de volgende experimenten geselecteerd door het COE:

 • Werkplaats Inclusie & professionalisering – projectleider: Peter Linschoten
 • Digitale observatietool voor studentdocenten op vernieuwingsscholen – projectleider: Oscar Terpstra
 • Chatbot voor startende docenten – projectleider: Harry Rorije

Experimenten die op ondersteuning van het CoE kunnen rekenen, voldoen aan de volgende ontwerpcriteria:

 • de onderzoeksvraag van het experiment sluit aan bij de ambitie van het CoE;
 • er is sprake van samenwerking tussen een onderwijsinstituut, onderzoek en het werkveld;
 • de financiering is voldoende en gelijkwaardig verdeeld onder partners;
 • de monitoring en evaluatie heeft een praktijkgerichte onderzoeksfocus;
 • de vraagstelling van het experiment is opgesteld in co-creatie tussen stakeholders én
 • disseminatie van resultaten uit deze projecten is een kernelement in de projectopzet- en uitvoering.

Samen bouwen aan een regionale lerarenacademie

Het Centre richt zich op de brede educatieve sector en gaat de samenwerking tussen de verschillende opleidingen, het onderzoek en het regionale werkveld versterken. Het Centre werkt daarvoor samen met, om te beginnen, andere hogescholen, de Universiteit Utrecht en schoolbesturen in de regio. Zo bouwt het Centre aan een educatieve infrastructuur die beter kan inspelen op de snelle veranderingen in het onderwijsveld.

Bezoekadres

Padualaan 97
3584 CH Utrecht

Meer over Talent & Skill

Centre of Expertise Talent & Skill

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Charlène de Graaf

 • Projectmedewerker Centre of Expertise Talent & Skill