Slachtofferbewust en herstelgericht werken in de reclasseringspraktijk

Auteurs Jacqueline Bosker , Vivienne de Vogel
Gepubliceerd in Tijdschrift voor Herstelrecht
Publicatiedatum 2019
Lectoraat Werken in Justitieel Kader
Soort publicatie Artikel

Samenvatting

Full text beschikbaar met HU account. De reclassering werkt met verdachten en daders, oftewel mensen die verdacht worden van of veroordeeld zijn voor het plegen van een strafbaar feit. Zij adviseert het Openbaar Ministerie (OM), de rechterlijke macht en het gevangeniswezen over de afdoening van strafzaken en tenuitvoerlegging van sancties. Zij houdt toezicht op daders met een (deels) voorwaardelijke veroordeling en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van werkstraffen. De activiteiten van de reclassering zijn gericht op recidivebeperking, re-integratie en herstel. Hoewel het werken met verdachten en daders vanzelfsprekend betekent dat er ook gekeken wordt naar slachtoffers, besloten de reclasseringsorganisaties enkele jaren geleden om meer aandacht te geven aan het slachtofferperspectief, onder de noemer slachtofferbewust werken. Daarmee sloot de Nederlandse reclassering aan bij de toenemende aandacht voor het slachtoffer in het strafrechtproces. Het belang daarvan wordt ook benadrukt in de richtlijnen voor reclasseringswerk van de Raad van Europa van 2010 die door de Nederlandse reclasseringsorganisaties worden onderschreven. Daarin wordt onder andere gesteld dat reclasseringsorganisaties de rechten en belangen van slachtoffers moeten respecteren en daders moeten helpen zich bewust te worden van de schade die zij hebben aangericht en daar verantwoordelijkheid voor te nemen.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Gepubliceerd in Tijdschrift voor Herstelrecht
ResearchComponents.DetailedInformation.YearAndVolume 19 2
Trefwoorden slachtofferbewust werken, herstelgerichte detentie, gevangenis, reclassering
Digital Object Identifier 10.5553/TvH/1568654X2019019002005
Paginabereik 47-56

Jacqueline Bosker