SAVE in woord en daad

Auteurs Jacqueline Bosker , dr. Katinka Lünnemann , Jantine Hemrica , Wilma Smeenk , Lisette Bitter
Publicatiedatum 2018
Lectoraat Werken in Justitieel Kader
Soort publicatie Rapport

Samenvatting

Professionals in de jeugdbescherming en jeugdreclassering werken met ‘het kind in gevaar en het gevaarlijke kind’. Hun expertise betreft de zorg voor veilig opgroeien van kinderen en jeugdigen in geval van kindermishandeling en bedreigde ontwikkeling, en in geval van delinquentie en ernstige schooluitval. Sinds 2015 wordt door de jeugdbescherming en jeugdreclassering in regio Utrecht en Flevoland de SAVE-werkwijze gebruikt. Deze krachtgerichte methode sluit aan bij de inhoudelijke veranderdoelstellingen die zijn vastgelegd in de Jeugdwet die begin 2015 in werking is getreden. De nieuwe werkwijze bracht een groot aantal veranderingen met zich mee, zowel inhoudelijk als organisatorisch. In dit onderzoek hebben we bekeken hoe professionals in de praktijk vormgeven aan deze veranderingen.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Trefwoorden Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, kindermishandeling, delinquentie, schooluitval

Jacqueline Bosker