Katinka Lünnemann is bijzonder lector Jeugd aan Hogeschool Utrecht

Katinka Lünnemann

Lector
Katinka Lünnemann is sinds september ’19 bijzonder lector ‘Effectieve bescherming van kinderen’ bij het lectoraat Jeugd. Als bijzonder lector houdt ze zich bezig met kennisoverdracht en praktijkgericht onderzoek rondom het effectief beschermen van kinderen en de toepassing in beroepspraktijk en onderwijs.

Katinka is zeer deskundig op het onderwerp huiselijk en seksueel geweld en kindermishandeling. Sinds 2001 is ze senior-onderzoeker en coördinator van het programma Geweld en veiligheid in gezinnen bij het Verwey-Jonker Instituut.  Daarvoor heeft zij gewerkt aan verschillende rechtenfaculteiten en was ze lector Veiligheid en recht aan de Avans Hogeschool en rechter-plaatsvervanger aan de rechtbank Arnhem, sectie familierecht.

De aanstelling van Lünnemann hangt nauw samen met de leerstoel ‘Intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Expertises:

 • huiselijk geweld
 • kindermishandeling
 • veiligheid in gezinnen
 

"Ik wil samen met docenten, studenten en onderzoekers aan het werk om niet alleen meer inzicht te krijgen, maar vooral ook om handvatten te bieden aan professionals in de praktijk."


Publicaties

 • Ruim baan voor betekenisvol maatwerk Onderzoek naar de samenwerking tussen OM en reclassering, en DJI en reclassering en naar de kwaliteit en bruikbaarheid van reclasseringsadviezen
  • Jacqueline Bosker, Lianne Kleijer-Kool, Katinka Lünnemann, Moniek Zuurbier
  • Lectoraten: Kennisanalyse Sociale Veiligheid, Werken in Justitieel Kader
  • Rapport
  • 2018
 • SAVE in woord en daad Samen werken aan veiligheid, eigen kracht en regie in de (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering in Midden-Nederland
  • Jacqueline Bosker, Katinka Lünnemann, Jantine Hemrica, Wilma Smeenk, Lisette Bitter
  • Lectoraat: Werken in Justitieel Kader
  • Rapport
  • 2018
 • Ruim baan voor het reclasseringswerk Doen wat nodig is
  • Jacqueline Bosker, Katinka Lünnemann
  • Lectoraat: Werken in Justitieel Kader
  • Artikel
  • 2017

Projecten

Nieuws

Hoe laat de coronacrisis haar sporen na in kwetsbare gezinnen? 

"Je ziet dat gezinnen waarin het goed ging nu kunnen geneiten van bij elkaar zijn. Dat dat niet overal zo gaat, weten we allemaal. Lector Katinka Lünnemann vertelt aan Trajectum wat er gebeurt in tijden van crisis.

Lees het bericht

In de media

Aanpak huiselijk geweld in Rotterdam

Hulp aan vrouwen rondom huiselijk geweld is onvoldoende'. Katinka Lünnemann, onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut en bijzonder lector Jeugd hierover op NOS.nl: "meer helderheid en directe juiste acties nodig en minder bureaucratie."

Lees ook dit NRC-artikel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?