Ruim baan voor het reclasseringswerk

Auteurs Jacqueline Bosker , Katinka Lünnemann
Gepubliceerd in Proces
Publicatiedatum 2017
Lectoraat Werken in Justitieel Kader
Soort publicatie Artikel

Samenvatting

Meer ruimte creëren om ‘te doen wat nodig is’, dat is het uitgangspunt dat ten grondslag ligt aan een grote verandering in de werkwijze van reclassering en in iets mindere mate ook van het Openbaar Ministerie (OM) en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Deze verandering draagt de naam ‘Ruim Baan’. Vanaf januari 2016 wordt de adviestaak van de reclassering niet meer gefinancierd op basis van het aantal geleverde adviezen, maar krijgt de reclassering een basisbedrag (lumpsum financiering). Die verandering biedt meer ruimte aan reclasseringswerkers om per zaak maatwerk te leveren: overwegen of er advies moet worden gegeven, in welke vorm, en of er eventueel direct begeleiding gestart moet worden. Deze verandering veronderstelt een andere samenwerkingsrelatie tussen de reclassering en de afnemers van de adviezen: het OM en de DJI. Een relatie die meer is gebaseerd op gezamenlijk overleg en afstemming over een zaak. In dit artikel beschrijven we veranderingen in het werk van reclasseringswerkers door Ruim Baan.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Gepubliceerd in Proces
ResearchComponents.DetailedInformation.YearAndVolume 96 2
Paginabereik 108-118

Jacqueline Bosker