Profijt van respijt; bottleneck bij dementie en NAH?

Auteurs Mariet Brandts
Publicatiedatum 2017
Lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning
Soort publicatie Artikel

Samenvatting

Wanneer iemand dementie of hersenletsel krijgt verandert (ook) het leven van de mantelzorger ingrijpend. Het gebruik maken van vervangende zorg voorkomt, onder de juiste voorwaarden, dat mantelzorgers overbelast raken. Heeft de mantelzorger eenmaal een eerste stap gezet in het gebruik maken van respijtzorg blijken de voorzieningen in veel gemeenten onvoldoende. Het perspectief van de mantelzorger blijkt nog lang niet altijd structurele aandacht te krijgen terwijl dit het vertrekpunt zou moeten zijn voor een gevarieerd aanbod aan respijtzorgvoorzieningen. Deze column is gebaseerd op het eerder geschreven Dagbesteding en tijdelijk verblijf als vormen van respijtzorg en mantelzorgondersteuning rond mensen met dementie en niet-aangeboren hersenletsel Witteveen, M.J., Van der Deure, J., Timmers, M., Wilken, J.P (2015) en op zes gesprekken met professionals vanuit welzijn, dagbesteding en kennisontwikkeling.

Aan deze publicatie werkten mee

  • Mariët Brandts | Onderzoeker | Participatie Zorg en Ondersteuning
    Mariet Brandts
    • Onderzoeker
    • Lectoraten: Participatie Zorg en Ondersteuning

Taal Nederlands

Mariët Brandts

Mariët Brandts | Onderzoeker | Participatie Zorg en Ondersteuning

Mariët Brandts

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning