Opleiden en professionaliseren in leerateliers

Auteurs Q.H. Kools , Maaike Koopman , Rian Aarts , Karin Derksen
Gepubliceerd in Tijdschrift voor lerarenopleiders
Publicatiedatum 1 maart 2021
Lectoraat Werken in Onderwijs, Beroepsonderwijs
Soort publicatie Artikel

Samenvatting

In dit artikel beschrijven we de opzet en werkwijze van zogenoemde leerateliers en de ervaringen met deze werkwijze. Leerateliers zijn leeromgevingen waarin studenten van verschillende lerarenopleidingen samen leren met docenten voortgezet onderwijs. Een leeratelier bestaat uit docenten van verschillende scholen en studenten die op deze scholen stage lopen. In de werkwijze van de leerateliers worden vier uitgangspunten gehanteerd: 1) focus op het leren van de leerling; 2) werken vanuit een eigen leervraag; 3) onderzoeken en ontwikkelen; 4) samen werken en leren. Met de aanpak van leerateliers worden drie doelen nagestreefd: a) opleiden van kritische (toekomstige) docenten die oog hebben voor het leren van de leerling; b) integreren van opleiden van studenten met professionalisering van ervaren docenten; c) bijdragen aan schoolontwikkeling. In dit artikel beschrijven we op basis van de ervaringen van deelnemers op welke wijze in de praktijk invulling is gegeven aan de vier uitgangspunten. We constateren dat de kracht van de ateliers zit in het gezamenlijk leren, tijd krijgen om te experimenteren in de eigen onderwijspraktijk en hier met elkaar kritisch op terugkijken. De mix van deelnemers van verschillende vakken, scholen en achtergronden (student en docent) zorgt voor interessante opbrengsten. Via de inzet van leerateliers kunnen lerarenopleidingen en scholen er samen voor zorgen dat opleiden en professionaliseren meer met elkaar verweven worden, zodat er een brede doorgaande lijn van professionele ontwikkeling ontstaat.

Aan deze publicatie werkten mee

  • Maaike Koopman
    • Onderzoeker
    • Lectoraten: Beroepsonderwijs, Werken in Onderwijs

Taal Nederlands
Gepubliceerd in Tijdschrift voor lerarenopleiders
Jaar en volume 42 1
Trefwoorden leerateliers, Voortgezet Onderwijs, docenten, studenten, lerarenopleiding
Paginabereik 333-344

Neem contact met ons op