Ontwerpen en onderzoeken in het onderwijs

Auteurs Lisette Munneke, Koen van Turnhout
Gepubliceerd in Handboek Ontwerpgericht Wetenschappelijk Onderzoek
Publicatiedatum 3 mei 2023
Lectoraat Human Experience & Media Design
Soort publicatie Boek

Samenvatting

Hoofdstuk uit boek. Samenvatting van de hoofdtitel: Hoe kun je wetenschappelijk onderzoek doen dat direct een bijdrage levert aan de praktijk? Dat is de centrale vraag van dit boek. De auteurs presenteren een aanpak waarin ontwerpen en onderzoeken zijn gecombineerd. Deze methodologie levert niet alleen nieuwe kennis over praktijkvraagstukken op, maar biedt vaak ook concrete oplossingen zoals interventies, procedures, digitale media of fysieke ingrepen in de werk- of leefomgeving. Dit handboek gaat vooral in op ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek binnen sociale disciplines, zoals organisatiekunde, onderwijskunde en de interactie tussen mens en computer. Deze volledig herziene tweede druk van het handboek is geschreven door onderzoekers die elk vanuit hun eigen discipline en ervaring ingaan op de diverse aspecten van de methodologie van ontwerpgericht onderzoek. Dit handboek biedt concepten en modellen en geeft antwoord op praktische vragen zoals: Hoe structureer ik mijn onderzoek? Hoe kan ik ontwerpen een goede plek geven in mijn onderzoek? Wie betrek ik bij mijn onderzoek en op welk moment? Welke kennis kan ontwerpgericht onderzoek opleveren? Hoe kan ik mijn ontwerp valideren? Hoe kan ik de opbrengst van mijn onderzoek laten doorwerken in andere contexten? Wat is de rol van ontwerpgericht onderzoek in het onderwijs? Hoe ga ik om met complexiteit? Als naslagwerk of methodologieboek is dit werk een must read voor praktijkgerichte onderzoekers; van masterstudenten tot en met postdocs en promovendi bij hogescholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen, en voor onderzoekende professionals in de praktijk.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Gepubliceerd in Handboek Ontwerpgericht Wetenschappelijk Onderzoek
ISBN/ISSN URN:ISBN:9789024448951
Trefwoorden Praktijkgericht onderzoek

Lisette Munneke