Leidraad Werken aan onderwijsverbetering - handvatten bij aanbevelingen

Auteurs Anje Ros, Patricia Brouwer
Publicatiedatum 2023
Lectoraat Werken in Onderwijs, Beroepsonderwijs
Soort publicatie Andersoortige materiaal

Samenvatting

De leidraad ondersteunt mbo-instellingen om zich tot lerende organisaties te ontwikkelen. In een mbo-school als lerende organisatie verbeteren docenten, opleidingsteams en schoolleiders hun onderwijs op een onderbouwde en duurzame manier. Door zich te verdiepen in bestaande kennis, ervaringen te delen, van elkaar te leren en samen te werken. Het doel van deze leidraad is om docenten, opleidingsteams en schoolleiders kennis en handvatten te bieden om zich tot een lerende organisatie te ontwikkelen. We verbinden kennis uit onderzoek aan kennis en ervaringen van docenten. Ook bieden we handvatten om de manier van duurzaam werken aan kwaliteitsverbetering te kunnen verankeren in de cultuur van de mbo-instelling. Aan de hand van de zes aanbevelingen in deze leidraad, werk je toe naar een lerende organisatie. In aanbeveling 1 en 2 focus je op het onderzoeksmatig en cyclisch werken aan onderwijsverbetering en in aanbeveling 3 t/m 6 werk je aan het creëren van een onderzoekscultuur: Kom tot een onderbouwd en gedragen verbeterplan Zorg voor een proces van uitvoeren, monitoren, bijstellen en borgen Stimuleer een onderzoekende houding Stimuleer samen leren in het team Benut kennis en expertise Creëer een schoolklimaat waarin leiderschap wordt gespreid

Downloads en links

Aan deze publicatie werkten mee

  • Patricia Brouwer
    • Onderzoeker
    • Lectoraten: Beroepsonderwijs, Werken in Onderwijs

Taal Nederlands
Trefwoorden onderwijsverbetering, middelbaar beroepsonderwijs (mbo), lerende organisaties

Neem contact met ons op