Laaggecijferdheid in Nederland

Auteurs Marieke Bor-de Vries, Kees Hoogland
Publicatiedatum 1 december 2020
Lectoraat Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals
Soort publicatie Overige publicaties

Samenvatting

Laaggecijferdheid is een belangrijk onderwerp voor onderzoek, want het leven van laaggecijferde personen brengt grote uitdagingen met zich mee. Tot nu toe gaat de meeste aandacht van onderzoekers naar laaggeletterdheid. In deze onderzoeken is er soms ook aandacht voor laaggecijferdheid, maar dit is meestal slechts een klein deel van het onderzoek. Gelukkig is er binnen en buiten Nederland wel een aantal onderzoekers die zich bezighouden met gecijferdheid, zodat we toch een theoretische basis hebben. Dit whitepaper geeft een overzicht van (een deel) van de onderzoeken rondom (laag)gecijferdheid. Allereerst een overzicht van Nederlandse onderzoeken, die een beeld geven van de situatie in Nederland. Daarbij aandacht voor feiten en beleid, maar ook voor didactische vaardigheden en praktische tips. Als tweede een selectie van internationaal onderzoek. Hierbij blijkt dat het gebrek aan aandacht voor gecijferdheid een gedeeld probleem is. Desondanks zijn er mooie onderzoeken gedaan die nuttig kunnen zijn voor de Nederlandse situatie. In het derde onderdeel van dit paper is er ruimte voor gerelateerd onderzoek. Deze onderzoeken richten zich in eerste instantie niet op laaggeletterdheid, maar er worden interessante dingen gezegd over reke-nen of over mensen met lage vaardigheden in het algemeen. Van deze artikelen is geen samenvatting gemaakt, maar slechts een citaat weergegeven. Als vierde volgt een overzicht van beschikbare materia-len die in gecijferheidsonderwijs voor volwassen gebruikt kunnen worden. Dit whitepaper is een document dat in beweging is. De verwachting is dat (laag)gecijferdheid in toene-mende mate in de belangstelling staat en er ook meer onderzoek naar gedaan zal worden. Het aantal interessante publicaties zal toenemen en de intentie is om dit document regelmatig te herzien.

Aan deze publicatie werkten mee

 • Marieke Bor - de Vries|onderzoeker|Lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen
  Marieke Bor-de Vries
  • Promovendus
  • Lectoraat: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals
 • Kees Hoogland
  • Lector
  • Lectoraat: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals

Taal Nederlands
Trefwoorden laaggecijferdheid, Nederland

Marieke Bor - de Vries

Marieke Bor - de Vries|onderzoeker|Lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen

Marieke Bor - de Vries

 • Promovendus
 • Lectoraat: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals