Marieke Bor - de Vries|onderzoeker|Lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen

Marieke Bor - de Vries

Onderzoeker

Marieke Bor-de Vries werkt sinds september 2019 als junior onderzoeker binnen het lectoraat Wiskundig en analytisch vermogen van professionals van Hogeschool Utrecht. Ze werkt aan haar eigen onderzoek naar gecijferdheid en ondersteunt andere onderzoekers binnen het lectoraat.

Marieke was hiervoor onderzoeker bij het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht. Ze werkte daar aan een NRO-onderzoek naar wiskundige denkactiviteiten en aan een Erasmus+ project waarin we de computer tussenstappen van leerlingen bij het oplossen van algebraopgaven lieten herkennen. Daarnaast heeft Marieke auteurswerk gedaan voor zOEFi en MathPlus (Malmberg).

Expertises:

  • Gecijferdheid
  • Design research

Publicaties

Wil je samenwerken of heb je een vraag?