Marieke Bor - de Vries|onderzoeker|Lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen

Marieke Bor - de Vries

Promovendus

Marieke Bor-de Vries werkt als promovendus bij het lectoraat Wiskundig en Analytisch Vermogen van Professionals. Zij doet promotieonderzoek naar verbanden tussen verschillende aspecten van gecijferdheid en het hebben van schulden.  

Voordat Marieke promotieonderzoek ging doen heeft zij meegewerkt aan verschillende onderzoeksprojecten binnen de HU. Het meest recente project was Gecijferdheid Telt Mee. Binnen dit experiment is er met bibliotheken gewerkt aan bewustwording rondom gecijferdheid. Om de beroepspraktijk blijvend op de hoogte te houden is een website ontwikkeld en wordt er jaarlijks een Gecijferdheid Telt Mee!-dag georganiseerd. 

Expertises:

  • Gecijferdheid

  • Basisvaardigheden

  • Schuldenproblematiek


Publicaties


Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Marieke Bor - de Vries|onderzoeker|Lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen

Marieke Bor - de Vries

  • Promovendus
  • Lectoraat: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals