Helder communiceren over recidiverisico’s

Auteurs Vivienne de Vogel , Jacqueline Bosker , Ellen van den Broek
Gepubliceerd in Proces
Publicatiedatum 2019
Lectoraat Werken in Justitieel Kader
Soort publicatie Artikel

Samenvatting

Hoewel er de laatste decennia veel onderzoek is gedaan naar risico- en beschermende factoren en er vele risicotaxatie-instrumenten ontwikkeld zijn, is er duidelijk minder bekend over hoe de communicatie van risico’s naar de rechter of naar andere instellingen verloopt. Een wezenlijke vraag hierbij is hoe de informatie wordt ontvangen en begrepen en of de wijze van communiceren van invloed is op de besluitvorming, bijvoorbeeld het al dan niet opleggen van een (behandel)maatregel. Risicocommunicatie vormt de link tussen risicotaxatie en de besluitvorming en het daaropvolgende risicomanagement, en bepaalt daarmee in feite het nut van de risicotaxatie.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Gepubliceerd in Proces
ResearchComponents.DetailedInformation.YearAndVolume 98 6
Trefwoorden Risicotaxatie; recidive; communicatie
Digital Object Identifier 10.5553/PROCES/016500762019098006005
Paginabereik 421-433

Vivienne de Vogel