Gestructureerd inschatten van risico- en beschermende factoren

Auteurs Vivienne de Vogel, Jacqueline Bosker
Gepubliceerd in Werken in gedwongen kader
Publicatiedatum 2024
Lectoraat Werken in Justitieel Kader
Soort publicatie Boek

Samenvatting

Risicotaxatie gaat over het gestructureerd inschatten van het risico herhaald delictgedrag of ander ongewenst gedrag en is een belangrijke taak voor professionals die werken in het forensische sociale domein. Op verschillende momenten gedurende het forensische traject is een risicotaxatie gewenst of zelfs verplicht uit te voeren. Hierbij kan worden gedacht aan een adviesrapport van de reclassering bij een voorgeleiding aan de rechter, bij de start van een nieuwe forensische behandeling of bij een verlofbeslissing of verlengingsadvies van terbeschikkinggestelden. Ook binnen detentie wordt risicotaxatie steeds vaker ingezet.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Gepubliceerd in Werken in gedwongen kader
ISBN/ISSN URN:ISBN:9789085602675
Trefwoorden risicotaxatie, herhaald delictgedrag, forensisch sociaal domein
Paginabereik 135-147

Vivienne de Vogel