Financiën: een risicofactor voor delictgedrag?

Auteurs Gercoline van Beek, Vivienne de Vogel, Dike van de Mheen
Gepubliceerd in Proces
Publicatiedatum 1 januari 2020
Lectoraat Werken in Justitieel Kader
Soort publicatie Artikel

Samenvatting

Jaarlijks keren circa 30.000 justitiabelen terug naar de samenleving. De reclassering houdt op een deel van hen toezicht, met als doel recidivekansen verminderen en maatschappelijke re-integratie bevorderen. Reclasseringswerkers boeken in de praktijk met hun cliënten veelal vooruitgang op domeinen zoals wonen, werk en relaties. Deze wordt echter vaak tenietgedaan door complexe schuldsituaties waarin cliënten verkeren; hetzij direct doordat cliënten bijvoorbeeld stelen om te kunnen leven, hetzij indirect doordat financiële problematiek cliënten zo in beslag neemt dat er geen ‘ruimte’ is voor werken aan gedragsverandering. Kortom, financiële problematiek is een belangrijk probleem. Reclasseringswerkers missen echter handvaten om cliënten te begeleiden bij financiële problematiek, en bij gebrek aan eenduidige methodische aanpakken zoeken zij hun eigen weg.1 Ook vanuit de literatuur is financiële problematiek bekend als criminogene factor, maar is weinig bekend over de interactie tussen schulden en criminaliteit en de factoren die daarbij een rol spelen. Zowel de praktijk als de theorie vraagt dus om onderzoek dat meer inzicht biedt in de complexiteit van financiële problematiek onder reclasseringscliënten en dat werkers bovendien concrete handvaten kan bieden om cliënten beter te begeleiden bij financiële problematiek.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Gepubliceerd in Proces
Jaar en volume 99 2
Trefwoorden financiële problematiek financial problems, Schulden Debts, Delinquentie Delinquency, Reclassering Probation
Paginabereik 136-156

Gercoline van Beek

Gercoline van Beek

  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraten: Schulden en Incasso, Werken in Justitieel Kader