En toch is het prachtig werk: weerbaarheid bij forensisch sociale professionals

Auteurs Vivienne de Vogel , Jacqueline Bosker
Gepubliceerd in Proces
Publicatiedatum 2019
Lectoraat Werken in Justitieel Kader
Soort publicatie Artikel

Samenvatting

Full text beschikbaar met HU account. Het werken met cliënten in het forensisch sociale domein is uitdagend en interessant. De meeste forensisch sociale professionals kiezen bewust voor dit vak en vinden hun werk waardevol en lonend. Met name het kunnen verkleinen van de kans op recidive en daarmee het voorkomen van nieuwe slachtoffers wordt als lonend ervaren. Het werk doet echter ook een beroep op de weerbaarheid van professionals en vraagt soms (te) veel. Professionals werkzaam bij onder andere de reclassering, de ambulante en klinische forensische zorg, het gevangeniswezen en jeugdbescherming komen regelmatig voor complexe situaties te staan in het contact met de cliënten of justitiabelen die ze – doorgaans binnen een gedwongen kader – begeleiden. Veel van deze cliënten hebben problemen op meerdere gebieden, zijn niet op voorhand gemotiveerd voor begeleiding of behandeling, kunnen zich agressief, intimiderend of manipulatief gedragen en staan soms ronduit vijandig tegenover hun begeleiders.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Gepubliceerd in Proces
ResearchComponents.DetailedInformation.YearAndVolume 98 4
Trefwoorden mentale weerbaarheid, Veerkracht, forensisch sociale professionals
Digital Object Identifier 10.5553/PROCES/016500762019098004006
Paginabereik 272-284

Vivienne de Vogel