Een vakdidactisch observatie-instrument voor communicatief vreemdetalen-onderwijs

Auteurs Charline Rouffet, Irene de Kleyn, Marleen IJzerman, Catherine van Beuningen, Rick de Graaff
Gepubliceerd in Levende Talen Tijdschrift
Publicatiedatum 2023
Lectoraat Meertaligheid en Onderwijs
Soort publicatie Artikel

Samenvatting

Hoewel de eindtermen voor het vreemdetalenonderwijs gericht zijn op communicatieve vaardigheden, blijkt in de praktijk dat veel leerlingen maar beperkt (leren) communiceren in de vreemde taal. Om een brug te slaan tussen de vakdidactische theorie en de vakdidactische ontwikkeling van leraren-in-opleiding in de (stage)praktijk hebben Charline Rouffet, Irene de Kleyn, Marleen IJzerman, Catherine van Beuningen en Rick de Graaff een observatie-instrument ontwikkeld dat gebaseerd is op principes van communicatief taalonderwijs, en dat het vakdidactisch handelen van leraren moderne vreemde talen (in opleiding) observeerbaar en evalueerbaar maakt. Het instrument kan zowel door lerarenopleiders en stagebegeleiders als door leraren-in-opleiding zelf gebruikt worden voor observeren, feedback geven of ontwerpen van onderwijs. Hun artikel laat zien hoe het observatie-instrument is geëvalueerd op validiteit, betrouwbaarheid en praktische bruikbaarheid en hoe het kan worden ingezet.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Gepubliceerd in Levende Talen Tijdschrift
Jaar en volume 24 2
Trefwoorden vreemdetalenonderwijs, communicatieve vaardigheden, vakdidactisch handelen, leraren in opleiding
Paginabereik 3-15

Charline Rouffet

Charline Rouffet

Charline Rouffet

  • Promovendus
  • Lectoraat: Meertaligheid en Onderwijs