Charline Rouffet | onderzoeker | lectoraat Didactiek van de Moderne Vreemde Talen

Charline Rouffet

Onderzoeker

Charline Rouffet is sinds 2016 verbonden aan het lectoraat Didactiek van de Moderne Vreemde Talen. In september 2018 startte ze haar promotieonderzoek naar de invloed van communicatieve toetsing van de productieve vaardigheden op de didactische aanpak van docenten moderne vreemde talen.

Charline studeerde letterkunde aan de Universiteit van Nîmes en Paris-IV Sorbonne. In 2005 kwam zij naar Nederland; in 2007 haalde zij haar eerstegraads bevoegdheid Frans aan de VU. Haar praktijkonderzoek ging over het gebruik van doeltaal als voertaal in het kader van TaBaSCO (Task Based School Organisation for the Acquisition of Language), een project dat voor een taakgerichte manier van talen leren staat.

Charline werkte bij het Hermann Wesselink college in Amstelveen en het Cals College in Nieuwegein en als cursuscoördinatrice bij de Alliance Française in Utrecht. Sinds 2010 is zij werkzaam bij Instituut Archimedes voor de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding Frans. Zij verzorgt modules literatuur, taalvaardigheid en didactiek bij de bachelor- en masteropleidingen.

Expertises

  • Moderne vreemde talen didactiek
  • Communicatief toetsen
  • Formatief evalueren

 


Publicaties

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Charline Rouffet | onderzoeker | lectoraat Didactiek van de Moderne Vreemde Talen

Charline Rouffet

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Meertaligheid en Onderwijs