De leraar als vakdidactisch expert

Auteurs Fred Janssen , Rick de Graaff , Elwin Savelsbergh , Arie Wilschut
Gepubliceerd in J. Dengerink, J. van der Meij & J. Onstenk (Reds.). Leraar: een professie met perspectief. Deel 2: Verbreding en verdieping in het beroep.
Publicatiedatum 2020
Lectoraat Didactiek van het Beta- en Technologieonderwijs, Meertaligheid en Onderwijs
Soort publicatie Boek

Samenvatting

In dit hoofdstuk staat centraal wat vakdidactische expertise is, waarom het essentieel is en hoe je als leraar deze expertise kunt blijven ontwikkelen. Voor elke leraar gelden drie vakdidactische kernvragen: • Wat is echt de moeite waard om te onderwijzen over dit thema? • Hoe kan ik dit onderwijzen? • Hoe kan ik nagaan wat leerlingen hebben geleerd

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Gepubliceerd in J. Dengerink, J. van der Meij & J. Onstenk (Reds.). Leraar: een professie met perspectief. Deel 2: Verbreding en verdieping in het beroep.
Trefwoorden leraar, beroepsbeeld, vakdidactische expertise
Paginabereik 36-53

Neem contact met ons op