De HU in gesprek over statistiek en instroomniveaus van studenten

Auteurs Marieke Bor-de Vries, Kees Hoogland
Publicatiedatum 12 oktober 2020
Lectoraat Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals
Soort publicatie Andersoortige materiaal

Samenvatting

Docenten van reken-, wiskunde- en statistiekvakken binnen de HU, lopen tegen vergelijkbare problemen aan. Ook al zijn de vakken die gegeven worden totaal verschillend, een aantal van de problemen waar docenten tegen aan lopen zijn vergelijkbaar. Dit was een van de conclusies uit het onderzoek naar rekenen, wiskunde en statistiek in het HU-onderwijs. In dit onderzoek is een vragenlijst voorgelegd aan HU-docenten. Daaruit bleek onder andere dat ongeacht de opleiding er bij veel cursussen problemen zijn omdat studenten een zeer wisselend instroom-niveau hebben. Het volledige verslag van het onderzoek is te vinden op: https://www.hu.nl/onderzoek/publicaties/rekenen-wiskunde-en-statistiek-in-het-huonderwijs Daarnaast waren er veel docenten die een vraag over statistiek hebben voorgelegd aan de leden van het lectoraat. In plaats van alle vragen een voor een te beantwoorden hebben de leden van het Lectoraat Wiskundig en Analytisch Vermogen van Professionals gekozen om met geïnteresseerden in gesprek te gaan. Twee gesprekstafels waren gepland voor maart en april, maar konden door de uitbraak van het coronavirus helaas niet doorgaan. Uiteindelijk vonden de twee gesprekstafels online plaats. Op maandag 28 september 2020 was de gesprekstafel over statistiek en op maandag 12 oktober 2020 vond de gesprekstafel over instroomniveau plaats. Dit verslag geeft een beeld van de beide tafels. Het bevat links naar de presentaties en een weergave van de gesprekken in de kleine groepjes.

Aan deze publicatie werkten mee

 • Marieke Bor - de Vries|onderzoeker|Lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen
  Marieke Bor-de Vries
  • Promovendus
  • Lectoraat: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals
 • Kees Hoogland
  • Lector
  • Lectoraat: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals

Taal Nederlands
Trefwoorden reken-wiskunde onderwijs, rekenen, wiskunde, statistiek, studenten, Hogeschool Utrecht , instroomniveaus

Marieke Bor - de Vries

Marieke Bor - de Vries|onderzoeker|Lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen

Marieke Bor - de Vries

 • Promovendus
 • Lectoraat: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals