Co-creatie van inductiearrangementen in het mbo

Auteurs Patricia Brouwer , Carlos van Kan , Michelle Helms-Lorenz , Alieke Hofland
Publicatiedatum 2021
Lectoraat Werken in Onderwijs, Beroepsonderwijs
Soort publicatie Rapport

Samenvatting

Het op een adequate wijze begeleiden van startende docenten is van belang omdat het uitval van docenten in deze kwetsbare periode kan reduceren. Hoewel er toenemende (beleids) aandacht is voor de begeleiding van startende docenten, zijn toereikende inductiearrangementen in het mbo nog geen staande praktijk. Door middel van een vergelijkende casestudy wordt inzicht verkregen in de vraag of het werken in een professionele leergemeenschap bijdraagt aan de kwaliteit van het (her)ontwerp van inductiearrangementen en welke factoren de kwaliteit van de inductiearrangementen beïnvloeden. Uit de resultaten blijkt dat de PLG-werkwijze volgens de betrokkenen bijdraagt aan de kwaliteit van het (her)ontwerp van het inductiearrangement, o.a. in termen van het organiseren van multiperspectiviteit in het ontwerptraject, het stimuleren van onderzoekend werken en het in gezamenlijkheid ontwerpen van inductiearrangementen. Factoren die de kwaliteit van het inductiearrangement beïnvloeden betreffen o.a. de borging in (inductie)beleid, professionaliteit van begeleiders, facilitering van tijd, rolhelderheid en commitment van betrokkenen.

Aan deze publicatie werkten mee

  • Patricia Brouwer
    • Onderzoeker
    • Lectoraten: Beroepsonderwijs, Werken in Onderwijs

Taal Nederlands
Trefwoorden inductiearrangementen, professionele leergemeenschap (PLG), mbo

Patricia Brouwer

Patricia Brouwer

  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Beroepsonderwijs, Werken in Onderwijs