Beroepsbrieven

Auteurs Arwen van Stigt , Bregje de Vries , Patricia Brouwer , Wouter Schenke , Monika Louws , Leonie Middelbeek , Ditte Lockhorst , Marieke van der Pers , Amber Walraven
Publicatiedatum 2022
Lectoraat Werken in Onderwijs, Beroepsonderwijs
Soort publicatie Andersoortige materiaal

Samenvatting

Beroepsbrieven is een vorm van narratief onderzoek: een methode waarin een vorm van geschreven of gesproken verhaal centraal staat (e.g., Clandinin et al., 2007; McEwan & Kegan, 1995). Met brieven boren onderzoekers de kwetsbaarheid en eigenheid aan van leraren. Creativiteit en expressie gaan hand in hand en de narratieve methode leent zich voor het ‘ontdekken’ van emoties van leraren (Cuéllar & Oxford, 2018). Beroepsbrieven is een product van de Expeditie Lerarenagenda. De Expeditie zet zeven bouwstenen in, in een onderzoek naar toekomstig leraarschap en adaptief vermogen. Elke bouwsteen kijkt op een eigen manier naar het vraagstuk. Met de bouwsteen Creative Commons onderzoekt het Expeditieteam met creatieve werkvormen toekomstig leraarschap en adaptief vermogen. Welke intuïties (bege)leiden leraren, wat voelen ze voor en bij bepaalde ontwikkelingen en hoe verhoudt hun persoonlijke zelf zich tot hun professionele zelf? De onderzoeksvragen waarop de bouwsteen zich met name richt zijn: (1) Hoe ziet adaptief vermogen eruit? (2) Wat zijn percepties van, en ervaringen met, adaptief vermogen? In 2021 heeft de bouwsteen de vorm gekregen van een brievenproject: Beroepsbrieven.

Aan deze publicatie werkten mee

  • Patricia Brouwer
    • Onderzoeker
    • Lectoraten: Beroepsonderwijs, Werken in Onderwijs

Taal Nederlands
Trefwoorden leraren, adaptief vermogen, leraarschap

Neem contact met ons op