Werken aan duurzame onderwijsvernieuwing in de context van Practoraten

In het mbo wordt in Practoraten praktijkgericht onderzoek verricht om onderwijsvernieuwing te bewerkstelligen. Voorwaardelijk voor succesvolle bijdragen aan onderwijsvernieuwing is dat de opbrengsten van praktijkgericht onderzoek, benut worden door docenten(teams). De Practoraten uit het consortium willen weten welke activiteiten zij kunnen ondernemen om opbrengsten in het onderwijs te laten landen.

Doel

Het onderzoek beoogt inzicht te geven in de mate van benutting van opbrengsten van Practoraten door docententeams en wat betrokkenen hierbij als bevorderende en belemmerende factoren ervaren. Ten tweede beoogt het onderzoek inzicht te geven in effectieve kenmerken van interventies die de benutting van opbrengsten van Practoraten bevorderen en zo duurzame onderwijsvernieuwing bewerkstelligen.

Resultaten

Effectieve interventies worden vertaald naar praktische handreikingen en tools voor Practoraten, docenten(teams) en opleidingsmanagers, die ondersteunend zijn voor het benutten van de opbrengsten van Practoraten.

Looptijd

01 december 2018 - 30 november 2021

Aanpak

Middels een beschrijvende ontwerp- en effectstudie wordt beoogd na te gaan welke belemmerende en bevorderende factoren zich voordoen bij de benutting van opbrengsten van Practoraten. Op basis van deze inzichten worden praktische interventies ontworpen, geïmplementeerd en geëvalueerd die benutting van de opbrengsten van Practoraten door (docenten)teams moeten bevorderen.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Patricia Brouwer
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Beroepsonderwijs, Werken in Onderwijs

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

 • Drenthe College

 •  Summa College

 • ROC van Amsterdam

 • ROC Noorderpoort

 • Scalda

 • Ecbo

 • Fontys Hogeschool

 • Open Universiteit

 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

 • Hogeschool Utrecht

Financiering

Het onderzoek wordt medegefinancierd door Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Patricia Brouwer

 • Onderzoeker
 • Lectoraten: Beroepsonderwijs, Werken in Onderwijs