Adaptief vermogen in navigeren naar toekomstbestendig leraarschap

Expeditie Lerarenagenda

Leraarschap van vandaag is veelzijdig en veelvormig. Expeditie Lerarenagenda onderzoekt hoe leraren, teams, scholen, opleidingen en beleid navigeren naar het toekomstig leraarschap van morgen. Adaptief vermogen staat in het onderzoek centraal. Ga mee op expeditie en ontdek hoe het adaptief vermogen van onderwijspersoneel, scholen, opleidingen en beleid versterkt kan worden.

Doel

De opdracht aan het team is onderzoek te doen naar de professionele kwaliteit van de leraar van vandaag en morgen. We zien leraarschap als een systeem van individuen en organisaties waarbij we de zeven thema’s van de Lerarenagenda 2013-2020 van de overheid (www.delerarenagenda.nl) met elkaar verbinden. Ons onderzoek is innovatief, doorkruist grenzen en zoekt onverwachte verbanden.

Resultaten

Dit onderzoek loopt. Na afloop vind je hier een samenvatting van de resultaten.

"Ik ervaar soms als leraar alsof ik in een golfslagbad werk, waarbij ik telkens een nieuwe golf over me heen krijg waarop je moet reageren. Zoals de rekentoets die een tijd verplicht werd gesteld en het formatief toetsen die in de visie van onze school staat. Mijn reacties zijn: ga ik mee met de golf, wacht ik af, duik ik onder?"

Deelnemer stakeholdersbijeenkomst Expeditie Lerarenagenda

Looptijd

01 april 2020 - 01 april 2023

Aanpak

We bestuderen adaptief vermogen in de context van drie actuele vraagstukken:

We werken met zeven bouwstenen die zijn gericht op het krijgen van overzicht (wat gebeurt er al?), inzicht (hoe en wat werkt?) en vooruitzicht (werkt het overal?). Elke bouwsteen kijkt op een eigen manier naar het vraagstuk.

Betrokken HU-onderzoekers

  • Patricia Brouwer
    • Onderzoeker
    • Lectoraten: Beroepsonderwijs, Werken in Onderwijs

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Het expeditieteam bestaat uit:

Financiering

Het onderzoek wordt medegefinancierd door Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Patricia Brouwer

  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Beroepsonderwijs, Werken in Onderwijs