Verbetering van de zorg voor diabetische voetulcera: De M-brace

M Brace

Patiënten met chronische diabetes mellitus zijn als gevolg van langdurig hoge bloedglucosewaarden kwetsbaar voor vaatziekten en zenuwschade. Verminderde sensatie in de benen en voeten kan leiden tot onopgemerkte voetbeschadiging, terwijl verminderde bloedcirculatie genezing vertraagt, waardoor het risico op langdurige ulcera toeneemt. Het M-brace project heeft als doel de behandeling van ulcera bij diabetische patiënten te revolutioneren.

Doel

Het M-brace project heeft als doel het maken van ontlastende zolen voor diabetische voetzweren te standaardiseren. Dit houdt in dat een IDEF-0 diagram wordt gebruikt om het proces te schetsen, te beginnen met het maken van een afdruk, het 3D-scannen ervan, het ontwerpen van de zool, het produceren, verifiëren en tot slot het monitoren van de patiënt na de implementatie. Het project richt zich op het bepalen van de vereiste nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de afdruk en de scan, cruciaal voor het maken van consistente en effectieve zolen.

Resultaten

  • Nauwkeurigheid bereiken in zowel afdruk als scan;
  • Het maken van een afdrukzool vereenvoudigen;
  • De snelheid en efficiëntie van zweerbehandeling verbeteren;
  • Zorgen voor hygiënische, gecertificeerde steunzolen.

Looptijd

01 januari 2023 - 01 januari 2026

Aanpak

We zullen een IDEF-0 diagram volgen voor het maken van ontlastende steunzolen: afdrukken, 3D-scannen, ontwerp, productie, verificatie en post-implementatie monitoring van de patiënt.

Impact voor het onderwijs

Het M-brace project biedt een kans voor samenwerking tussen de gezondheidszorg en het onderwijs. Studenten en professionals zullen deelnemen aan innovatief onderzoek om de behandeling van diabetische ulcera te verbeteren. Het standaardiseren van het proces komt niet alleen de resultaten voor patiënten ten goede, maar biedt ook een echte leerervaring voor toekomstige professionals in de gezondheidszorg.

Betrokken HU-onderzoeker

Samenwerking met kennispartners

UMC Utrecht

Wil je samenwerken of heb je een vraag?