Verantwoord beslissen

Reclasseringswerkers bij een organisatie voor verslavingsreclassering in Rotterdam neigen in het nemen van beslissingen in het toezichttraject naar een technische verantwoording (scoren op losse onderdelen) en staan vaak te weinig stil bij beweegredenen achter beslissingen.

Doel

Aan de hand van observaties en een vragenlijst inzichtelijk maken hoe het beslisproces in casuïstiekbesprekingen verloopt, verbeterpunten aanreiken voor nieuwe werkwijze en deze vervolgens observeren en evalueren.

Resultaten

  • Verbeterde opzet voor casuïstiekbesprekingen.
  • Meer bewustzijn bij reclasseringswerkers over proces van verantwoord beslissen.

Looptijd

01 mei 2022 - 01 juni 2023

Aanpak

Vragenlijst – observaties casuïstiekbesprekingen – advies verbeterpunten – experimenteren met verbeterpunten/observeren – evalueren.  

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Wil je samenwerken of heb je een vraag? 

Marie-Jose Geenen

Marie-José Geenen

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Werken in Justitieel Kader