Vanuit huis duurzaam aan het werk

Nu het thuiswerken langer duurt worden effecten merkbaar. We willen kennis verzamelen: wat gaat er beter of efficiënter? Waar gaat het juist minder? Ons lectoraat verbindt expertise op het gebied van waardige én duurzame arbeid, ons netwerk en onze studenten om deze vraag te beantwoorden.

Doel

Als lectoraat willen wij kennis ontwikkelen om dit (op deze schaal) nieuwe fenomeen te bestuderen en oplossingen aan te dragen voor professionals en organisaties. We willen ook gelegenheid scheppen voor studenten om te kunnen afstuderen. Stages en opdrachten zijn - juist door de situatie rond COVID-19 - schaars.

Resultaten

 • Kennis over bevorderende en belemmerende factoren voor duurzame inzetbaarheid van professionals en organisaties als gevolg van het (vele) thuiswerken door de COVID-19 crisis.
 • Door deze resultaten aan elkaar te verbinden willen we concrete handvatten ontwikkelen voor organisatie en HR(-professionals).

Looptijd

01 februari 2021 - 01 juli 2021

Aanpak

Werkwijze: als organisaties zich voor onze student kunnen openstellen, zodat hij/zij informatie mag komen ophalen, zullen wij de student begeleiden. Een behulpzame contactpersoon bij de organisatie is een belangrijke succesfactor.

Mogelijke manieren van samenwerken

Wij nodigen organisaties uit om zich open te stellen zodat een student informatie mag halen in relatie tot het thema ‘duurzame inzetbaarheid bij thuiswerken’. 

Mogelijke manieren om informatie te delen zijn:

 • Het leveren van data (bijvoorbeeld ziekteverzuimcijfers, of opleidingsinspanning)
 • Het toestaan van een survey
 • Het toestaan van interviews
 • Gesprekken met HR of HR-team
 • Het toestaan van focusgroepen
 • Het doen van een klein experiment/pilot (en evaluatie ervan)

Je geeft -indien gewenst- aan bij welk(e) inhoudelijke onderwerp(en) je betrokken wilt worden. Uiteraard kunnen afspraken gemaakt worden over de aard van de terugkoppeling aan de organisatie.

De uitvoering van de onderzoeken vindt plaats in april/mei 2021.

Mail voor vragen en/of overleg eva.hijmans@hu.nl. We maken dan een (online) afspraak om eventuele deelname verder te bespreken.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Josje Dikkers | Lector | Organiseren van Waardig Werk
  Josje Dikkers
  • Lector
  • Lectoraten: Organiseren van Waardig Werk
 • Eva Hijmans | Onderzoeker | Organiseren van Waardig Werk
  Eva Hijmans
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Organiseren van Waardig Werk

Betrokken lectoraten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Eva Hijmans | Onderzoeker | Organiseren van Waardig Werk

Eva Hijmans

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Organiseren van Waardig Werk