Sprong Voorwaarts Leren en ontwikkelen voor Toekomstgericht onderwijs

Sprong Voorwaarts is een anders georganiseerd netwerk van onderwijsmensen. Met oog voor eigenheid en gelijkwaardigheid werken we samen aan toekomstgericht onderwijs. We organiseren kennislabs rondom vier domeinen: anders zijn, anders doen, anders organiseren en anders sturen. Kennislabs waarin we creëren, ontwerpen, onderzoeken en leren met de onderwijspraktijk en de omgeving.

Doel

Scholen hebben te maken met complexe uitdagingen om het onderwijs toekomstbestendig te maken. In hybride kennislabs van opleiders, onderzoekers, leraren en schoolleiders werken we binnen SPRONG Voorwaarts op een onderzoeksmatige wijze aan praktische oplossingen voor deze vraagstukken.

Resultaten

In de kennislabs wordt toegewerkt naar een opbrengst, bijvoorbeeld een tool. De focus is tweeledig:

Samenwerken en leren (proces)
Ontwerpen (product) met een methodische aanpak

Aanpak

De methodiek bevat elementen van scrum en design thinking en verwerkt inzichten uit onderzoek naar teamleren en netwerkleren. De sterkte zit in de wisselwerking tussen leraren, lerarenopleiders en lectoren enerzijds en tussen regionale en landelijke verbinding anderzijds.

Downloads en links

Betrokken HU-onderzoekers

 • Harry Rorije onderzoeker lectoraat Organiseren van Verandering in Onderwijs
  Harry Rorije
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Organiseren van Verandering in Onderwijs
 • Foto Kristin Vanlommel
  Kristin Vanlommel
  • Lector
  • Lectoraten: Organiseren van Verandering in Onderwijs

Samenwerking met kennispartners

Onze onderzoeksthema's

Foto Kristin Vanlommel

Kristin Vanlommel

 • Lector
 • Lectoraat: Organiseren van Verandering in Onderwijs