Slimmer Scoren in de eerstelijns fysiotherapiepraktijk

logo slimmer scoren
Vragenlijsten die fysiotherapeuten gebruiken om behandeluitkomsten te meten zijn vaak lang en bevatten soms irrelevante vragen. Dit probleem kan opgelost worden door gebruik te maken van PROMIS-CAT (Computer Adaptief Testen). Door deze slimme manier van meten hoeven nog maar vier tot zeven vragen ingevuld te worden voor een betrouwbare score.

Doel

Het doel van dit project is het onderzoeken van de feasibility (haalbaarheid) van voor de fysiotherapie relevante PROMIS-CAT instrumenten.

Resultaten

Dit onderzoek loopt nog. We zullen de resultaten hier later publiceren.

Het onderzoek is verdeeld in vijf werkpakketten:

 • Wat is de meetfout en bij welke verschilscore is de verandering groter dan de meetfout van de PROMIS-CAT instrumenten (test-hertest betrouwbaarheid en Smallest Detectable Change)?
 • Kunnen de PROMIS-CAT instrumenten verandering goed meten en met welke score is de verandering relevant voor patiënten (responsiviteit en Minimal Important Change)?
 • Wat is de behoefte, aanvaardbaarheid, implementeerbaarheid en praktische toepasbaarheid van de PROMIS-CAT instrumenten?
 • Welke scholing kunnen we ontwikkelen die nodig is voor implementatie van de PROMIS-CAT instrumenten in de eerstelijns fysiotherapie?
 • Wat is het effect van deze scholing op het gebruik en de haalbaarheid van de PROMIS-CAT instrumenten? 
 

Looptijd

01 juni 2021 - 31 mei 2023

Aanpak

In een pilotproject zijn de PROMIS-CAT instrumenten ingebouwd in het Elektronisch Patiënten Dossier “Fysiomanager”. Fysiotherapeuten nemen de PROMIS-CAT instrumenten gedurende een half jaar af, naast de huidige gebruikte vragenlijsten. Door middel van interviews worden ervaringen van fysiotherapeuten en patiënten in kaart gebracht en wordt een scholing ontwikkeld en geëvalueerd.

Relevantie

Indien de PROMIS-CAT instrumenten goede meeteigenschappen hebben en praktisch goed toepasbaar zijn, kan de belasting voor het invullen van vragenlijsten voor patiënten en fysiotherapeuten aanzienlijk afnemen. De verwachting is dat de PROMIS-CAT instrumenten de huidige lange vragenlijsten op termijn kunnen gaan vervangen en de nieuwe gouden standaard in uitkomstmetingen kunnen worden.

Quote

Met dit onderzoek brengen we uitkomstgerichte zorg een stukje dichter bij de patiënt en de fysiotherapeut” (Dr. Caroline Terwee, Dutch-Flemish PROMIS National Center).

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Hogeschool Utrecht werkt voor dit project samen met:

 • Stichting Keurmerk Fysiotherapie 
 • Amsterdam UMC
 • Dutch Flemish PROMIS Group 
 • World of Health Fysiomanager
 • IQ Healthcare Radboud UMC
 • Nivel 
 • Fysiotopics
 • acht eerstelijns fysiotherapiepraktijken

   

 • Wil je samenwerken of heb je een vraag?