Richtlijnen voor de bepaling van het toezichtniveau

Reclasseringstoezicht moet zo goed mogelijk worden afgestemd op wat de cliënt nodig heeft. Dat geldt voor de geboden begeleiding, de mate van controle en voor de intensiviteit. In dit project ontwikkelen we in samenwerking met Reclassering Nederland richtlijnen voor het bepalen van de inhoud van reclasseringstoezicht en het toezichtniveau.

Doel

Het doel is het ondersteunen van de besluitvorming over de invulling van reclasseringstoezicht. Uitgangspunt daarbij is dat de meeste inzet gegeven wordt aan cliënten die dat het meest nodig hebben. 

"De richtlijnen moeten helpend zijn voor reclasseringswerkers, en ertoe bijdragen dat de meeste inzet gaat naar cliënten die dat het meest nodig hebben."

Resultaten

Richtlijnen voor de inrichting van reclasseringstoezicht en bepaling van het toezichtniveau. 

Looptijd

01 november 2021 - 31 mei 2022

Aanpak

  • Literatuuronderzoek
  • Interviews met verschillende functionarissen van de reclassering
  • Ontwerpgerichte bijeenkomsten met reclasseringswerkers
 

Downloads en links

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?