Provincie Utrecht en common‐based cultuurbeleid

Dit verkennend onderzoek richt zich op cultuurparticipatie en een vorm van zelforganiserende burgerinitiatieven, namelijk de common. Commoning initiatieven starten doorgaans als nauwelijks of semi‐georganiseerde burgerinitiatieven, zonder tussenkomst van de markt of overheid. Toch lijken deze initiatieven, voor hun voortbestaan, een constructieve relatie met de markt en overheid nodig te hebben. In dit onderzoek is met beleidsmedewerkers van de provincie verkend wat die relatie tussen overheid en commoning initiatieven behelst

Doel

Het doel van het verkennend onderzoek is het bevorderen van kennisontwikkeling van beleidsadviseurs van de provincie Utrecht over een beleidsproces waarin meer en beter gebruik gemaakt kan worden van zogenaamde common‐principes en ‐logica’s en wat dit kan betekenen voor de rol van de provincie Utrecht. Via dit verkennend onderzoek wordt een proces in gang gezet, met als resultaat dat de provincie Utrecht meer inzicht heeft in de principes van common‐based cultuurbeleid en de wijze waarop de provincie deze principes toe zou kunnen passen. Dit leidt tevens tot meer inzicht of het voldoende relevant en wenselijk is om als provincie inhoudelijk partner te worden bij een mogelijk meerjarig onderzoekstraject naar common‐based cultuurbeleid.   

Aanpak

Antwoord zoeken op de vragen:

  • Wat zijn belangrijke vragen, wensen, behoeften, dilemma’s en inzichten van beleidsmedewerkers van de provincie Utrecht met betrekking tot ‘common‐based cultuurbeleid’?
  • Sluit deelname als inhoudelijk partner aan een meerjarig onderzoekstraject naar common‐based cultuurbeleid voldoende aan bij de provinciale wensen en uitgangspunten? 

Resultaten

Dit verkennend onderzoek heeft het inzicht opgeleverd dat er bij de deelnemende beleidsmedewerkers behoefte is naar nader onderzoek naar common-based cultuurbeleid. Er is een wens om meer vat te krijgen op het concept ‘common' en om in de praktijk te experimenteren met passende beleidsmatige handvatten. Een meer uitgebreide beschrijving van de conclusies en resultaten vind je hieronder.

Looptijd

01 november 2022 - 01 november 2022

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Wil je samenwerken of heb je een vraag? 

Aart van der Maas

Aart van der Maas

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Duurzame Gemeenschappen