Programmeringsstudie kwaliteitsstandaarden in de wijkverpleging

Het ontwikkelen en gebruiken van kwaliteitsstandaarden past bij de huidige focus op bevorderen van de kwaliteit van de wijkverpleging. Kwaliteitsstandaarden ondersteunen wijkverpleegkundigen om de juiste zorgopties te kiezen voor de patiënt en diens naasten en daarmee dragen kwaliteitsstandaarden bij aan uitkomstgerichte zorg.

Doel

De programmeringsstudie moet bijdragen aan een systematische en breed gedragen programmering voor het ZonMw-programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019- 2022 - Wijkverpleging. Daartoe worden binnen deze studie adviezen en programmeringsagenda’s ontwikkeld, die door beroepsorganisatie V&VN gebruikt kunnen worden om onderwerpen te prioriteren voor toekomstige kwaliteitsstandaarden (richtlijnen of zorgstandaarden), andere (kwaliteits)producten of knelpuntenanalyses op het terrein van de wijkverpleging.

Resultaten

 1. Een overzicht van bestaande (actuele en oudere) kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundigen en verzorgenden. Deze bevindingen onlangs gepubliceerd door onderzoekspartner NIVEL en kun je op hun website teruglezen.
 2. Een advies over vraagstukken die op korte en lange termijn geagendeerd dienen te worden binnen het programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019-2022. Dit advies is vastgelegd in het rapport Agenda kwaliteitsstandaarden in de wijkverpleging.
 3. Een advies over welke implementatieactiviteiten dan wel evaluatieactiviteiten nodig zijn om bestaande en toekomstige kwaliteitsstandaarden te implementeren.
 4. Een plan met adviezen voor het actueel houden van de ontwikkelde programmeringsagenda’s. Download de eindrapportage als pdf.

Looptijd

01 juli 2020 - 01 november 2021

Aanpak

In dit project halen we behoeften op uit het veld (bottom-up) en wordt ook gekeken naar bestaande kennis over kwaliteitsstandaarden (top-down). Er wordt nauw samengewerkt met een advies- en klankbordgroep waarin verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging én relevante stakeholders vertegenwoordigd zijn.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Rixt Zuidema | Docent-Onderzoeker | Lectoraat Chronisch Zieken
  Rixt Zuidema
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen
 • Nienke Bleijenberg | lector | lectoraat Chronisch Zieken
  Nienke Bleijenberg
  • Lector
  • Lectoraat: Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen

Samenwerking met kennispartners

Deze studie wordt in samenwerking met NIVEL  en IQ healthcare van het Radboudumc uitgevoerd.