Poortwachters & Het Recht

Vrouwe Justitia

Niet alleen juristen zoals een sociaal raadsvrouw, maar ook andere lokale professionals maken (rechts)hulp in de praktijk mogelijk.  Sociaal werkers, schuldhulpverleners of wijkteammedewerkers spelen een minstens zo belangrijke rol. Hoe staan zij burgers bij met het toegankelijk maken van het recht?

Doel

We willen studenten en professionals bewust maken van hun bijdrage bij het toegankelijk maken van het recht.

Resultaten

Dit visuele mediaonderzoek bestaat uit interviews met lokale professionals. Ze praten over hun rol als ‘poortwachter’ van het recht. Dit gebeurt als onderdeel van het concept van freedomentaries in video’s van ongeveer vier minuten.

"De menselijke maat is niet alleen mensen in een systeem zetten. Wel binnen de wettelijke kaders maar de burger centraal zetten."

De docent

Annemarie van de Weert werkt als docent-onderzoeker bij het instituut van veiligheidskunde. In deze video vertelt zij hoe ze haar studenten praktisch voorbereidt op het leveren van hun bijdrage aan de huidige samenleving.

De vrouwenrechtswinkel jurist

In deze mini-documentaire vertelt Rajae Azaroual hoe zij vrouwen adviseert over hun juridische vragen. Zo kunnen zij zelf een beroep doen op waar ze recht op hebben

De GZ Psycholoog

In deze mini-documentaire vertelt Marjolein de Leeuw hoe zij in de rol van GZ Psycholoog samen met de cliënt autonomie en het recht op privacy waarborgt.

De rechtsintermediair 

In deze video vertelt Kees Buuts hoe hij in zijn rol als rechtsintermediair de burger steunt in een juridisch proces.  

De sociaal advocaat

In deze mini-documentaire vertelt een sociaal advocaat hoe zij samen met ketenpartners juridische problemen oplost voor burgers die murw zijn geslagen door de bureaucratische omgeving. 

De rechtsgids

In deze mini-documentaire vertelt Nienke Slump over haar rol om laagdrempelig samen met burgers juridische problemen op te lossen.

De sociaal werker

In deze mini-documentaire vertelt Marcel van Eck over rol van de sociaal werker als intermediair tussen burger en de staat.

De Sociaal Raadsvrouw

In deze mini-documentaire vertelt Raadsvrouw Christa hoe ze haar sociale hart inzet voor de burger. 

De Arbeidsdeskundige

In deze mini-documentaire vertelt arbeidsdeskundige Hans van Schie over de rol die hij inneemt tussen de werknemer en de werkgever. 

De Bewindvoerder

Als burgers tijdelijk niet zelf in staat zijn te zorgen voor hun financiën kan het zijn dat de rechtbank deze burgers onder bewind stelt. In deze mini-documentaire vertelt bewindvoerder Aat van Rhijn hoe hij zijn rol ervaart als (rechts)hulpverlener. 

De Psychiatrisch Wijkteam Verpleegkundige

"Ik heb de sterrol, de leukste rol, want ik mag alles regelen", vertelt Psychiatrisch Wijkteam Verpleegkundige Frank in deze mini-documentaire. "Dat geeft soms veel voldoening, omdat iemand weer in het normale leven komt en soms is het heel schrijnend." 

De Wijkteam Medewerker

"Er wordt verwacht dat mensen gebruik maken van hun netwerk, zelf dingen oplossen en dat wij daarin ondersteunen. Dat lukt niet altijd", vertelt wijkteam medewerker Claudia. "Er zijn regels en daar moet je je aan houden. Alleen het ingewikkelde is dat die regels niet altijd kloppen met de realiteit." 

Looptijd

01 juni 2021 - 30 december 2021

Aanpak

De geïnterviewden zijn via de sneeuwbalmethode benaderd. De interviews zijn gebaseerd op een systemisch perspectief. Hoe ziet de professional zijn of haar rol bij het verlenen van (rechts)hulp aan burgers?

Betrokken HU-onderzoeker

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

We werken samen met Irene van der Does de Willebois, Freedomentaries

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Quirine Eijkman

  • Lector
  • Lectoraat: Toegang tot het Recht