Omgaan met hedendaagse informatiebronnen

Dit is een exploratief onderzoek naar welke aspecten van belang zijn bij het begrijpen van hedendaagse informatiebronnen door mensen met beperkte basisvaardigheden. Informatiebronnen in onze huidige samenleving worden steeds meer multimediaal, digitaal en getalsmatig en vaak weergegeven in de vorm van tabellen, grafieken, diagrammen en infographics.

Doel

De primaire doelstelling van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen welke combinatie van gecijferd en geletterd vermogen nodig is voor het begrijpen van hedendaagse informatiebronnen.

Resultaten

De benodigde vaardigheden zijn samen te vatten in:

 • Digitale vaardigheden
 • Hogere-orde vaardigheden
 • Houding
 • Informatie verwerken
 • Rekenkennis, waaronder relaties, conventies, rekenstrategieën
 • Strategieën om een probleem aan te pakken of situatie te interpreteren

Looptijd

01 januari 2022 - 15 september 2022

Aanpak

Naast het lezen van literatuur zijn mensen geïnterviewd en geobserveerd terwijl ze hedendaagse informatiebronnen gebruikten en interpreteerden.

Impact

Goed kunnen omgaan met hedendaagse informatie is belangrijk. Uit het rapport: Uit onderzoek blijkt dat de groep mensen met beperkte basisvaardigheden gemiddeld een lager jaarsalaris verwerft, vaker werkloos is (L&S, 2019) en daarmee een grotere kans heeft om op den duur in armoede terecht te komen (Windisch, 2015). Het netto gemiste inkomen door beperkte basisvaardigheden van deze groep wordt geschat op 572 miljoen euro per jaar wat neerkomt op circa € 575 per jaar voor 16–65-jarigen en circa € 138 per jaar voor mensen ouder dan 65 jaar (PWC, 2018) (Boels et al., 2022, p.6). Dit rapport maakt inzichtelijk waar mensen met beperkte basisvaardigheden tegenaan lopen. Beperkte basisvaardigheden zijn omgeven met veel schaamte en komen voor bij praktische en theoretisch opgeleiden. Het is belangrijk dat niet alleen in het MBO maar ook het HBO aandacht is voor dit soort basisvaardigheden.

Samenwerking met kennispartners

Dit project is uitgevoerd samen met Bart Kleine Deters van ECBO/CINOP en Vincent Jonker en Monica Wijers van de Universiteit Utrecht in opdracht van het Expertisecentrum Basisvaardigheden.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Kees Hoogland
  • Lector
  • Lectoraat: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals
 • Lonneke Boels
  Lonneke Boels
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Lonneke Boels

Lonneke Boels

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals